zoeken
14
nov

Lobby Auteursrecht

KVAN/BRAIN schaarde zich achter een brief die de erfgoedbrede Werkgroep Auteursrecht opstelde in reactie op het voorstel van de Europese Commissie voor een Richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt (DSM-voorstel).

De voorgestelde artikelen 7, 8 en 9 over het gebruik van auteurs- en nabuurrechtelijk beschermde werken die out-of-commerce zijn door culturele erfgoedinstellingen impliceren een vorm van Extended Collective Licensing. Dit zal, mits goed geregeld, veel van de problemen kunnen oplossen die samenhangen met de rechtenclearing van OoC-werken in onze collecties. Om goed te kunnen werken, vinden KVAN/BRAIN en de andere ondertekenaars nog wel een aantal belangrijke aanpassingen noodzakelijk.

14
nov

Lobby Besluit digitoegankelijkheid

KVAN/BRAIN reageerde op de internetconsultatie over het Besluit digitale toegankelijkheid overheid. Mede dankzij inspanningen van KVAN/BRAIN maakt het besluit een uitzondering voor de gedigitaliseerde content op archiefwebsites. Zonder die bepaling zou de archiefbranche vele miljoenen nodig gehad hebben om scans conform de richtlijn leesbaar te maken.

09
nov

Input gevraagd voor nieuwe website KVAN/BRAIN

KVAN/BRAIN werken aan de integratie van de websites van beide verenigingen. Daarbij wordt jullie input zeer op prijs gesteld. Daarom vragen we een paar minuten van je tijd om een korte vragenlijst in te vullen. Ook zoeken we mensen die in de eerste helft van 2018 de nieuwe site willen testen. Aanmelden via bureau@kvan.nl of bureau@archiefbrain.nl.

02
nov

ALV KVAN/BRAIN en Kennissessie AVG

Op 7 december houden we opnieuw een gecombineerde algemene ledenvergadering. Voorafgaand aan de vergadering praten we je bij over de AVG: wat is de stand van zaken, waar moeten we rekening mee houden en wat zal de werkgroep AVG de komende tijd aan instellingen en beroepsbeoefenaren kunnen aanbieden. Mathieu Paapst neemt ons mee in de ontwikkelingen.
Tijdens de vergadering gaan we in op ontwikkelingen binnen de verenigingen. Wat hebben we gedaan sinds de strategische keuzes van vorig jaar, wat gaan we volgend jaar doen. Hoe gaan we verder met het dossier Auteursrecht en hoe zien bestuur en leden de verdere voortgang van de samenwerking voor zich.
Kortom, een inhoudelijk belangrijke bijeenkomst, noteer in de agenda! Let op, de aanvangstijd is vervroegd: de bijeenkomst begint nu om 13 uur.
Aanmelden is wenselijk; via bureau@kvan.nl of bureau@archiefbrain.nl

31
okt

Lees de goedgevulde oktober-nieuwsbrief

In deze editie o.a.: Vooruitblik ALV en kennissessie AVG | Ketelaarlezing 2017 | Integratie websites KVAN/BRAIN | Van KVAN-dagen naar Archiefdagen | Portefeuilleverdeling nieuwe kabinet | Wet hergebruik overheidsinformatie | Nieuws uit de Adviescommissie Archieven VNG | Nieuw S@P Jaarboek | International Digital Preservation Day | Verkorting overbrengingstermijn

13
okt

Wat brengt ons het nieuwe regeerakkoord?

Wat zegt het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst over archieven, erfgoed, informatie en digitalisering? KVAN/BRAIN zette het hier op een rijtje.

22
sep

International Digital Preservation Day: doe mee!

Op 30 november vindt de eerste International Digital Preservation Day plaats. We staan dan stil bij wat we met elkaar al hebben bereikt en hopen nog meer bewustzijn en betrokkenheid te creëren voor wat ons in de komende jaren nog te doen staat om ons maatschappelijke digitale geheugen voor de toekomst veilig te stellen. De dag is ook bedoeld om de aandacht te vestigen op digitale collecties .

Ook Nederland neemt deel aan dit initiatief. Check de NCDD voor meer info.


Oproep tot deelname
Lever voor 30 september uw bijdrage aan de Digitally Endangered Species List - een lijst van de digitale informatie die het meest in zijn voortbestaan wordt bedreigd. Dit is een internationaal inititief van DPC ter gelegenheid van IDPD.


Wil je met je organisatie deelnemen door middel van een bijeenkomst, blog, artikel of een ander initiatief? Laat het weten via info@ncdd.nl. Zij kunnen helpen bij het verspreiden van je initiatief en nemen je instelling op in de IDPD-agenda.

Heeft u een nieuwtje of een agenda item?

Stuur dan een mail naar bureau Brain
DNA