zoeken
15
feb

Archiefbezoekers dik tevreden

Archiefonderzoekers in Nederland zijn tevreden over de dienstverlening van archiefinstellingen. Dat blijkt uit de Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven 2017. KVAN/BRAIN voert dit onderzoek tweejaarlijks uit met en voor de instellingsleden. Dit jaar deden 34 instellingen mee en vulde een recordaantal van ruim 3.600 respondenten de enquête in. Zij geven de archiefinstellingen gemiddeld een 7,9 als rapportcijfer.

Na een dalende trend in de periode 2003 - 2011 (van 8,1 naar 7,7) en een stabiele situatie in de jaren 2011 - 2015 (7,7) is de waardering van de bezoekers voor het eerst sinds 2003 weer gestegen. Dat geldt zowel voor het oordeel over de fysieke voorzieningen als over de onlinevoorzieningen. Topscoorder is het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, dat van zijn respondenten een 8,5 krijgt. Het Gemeentearchief Schouwen-Duivenland volgt met een 8,3. Het Brabants Historisch Informatiecentrum, de Groninger Archieven, het Gemeentearchief Zaanstad en het Streekarchief Langstraat, Heusden en Altena delen de derde plaats met een 8,2.

De 34 archiefinstellingen die deelnamen aan de Kwaliteitsmonitor 2017 hebben elk een rapportage op maat ontvangen, waarin de antwoorden van de eigen respondenten op alle vragen uit de monitor worden vergeleken met het totaal van alle archiefinstellingen. Deze rapportages bevatten alle opmerkingen en verbetersuggesties die de eigen respondenten hebben gegeven. Met die input kunnen archiefinstellingen doelgericht werken aan de verbetering van hun dienstverlening.

09
feb

Advies: beperk openbaarheid gezinskaarten

In aanvulling op het advies over de gezinskaarten dat de VNG eerder deze week verstuurde, raadt KVAN/BRAIN archiefinstellingen die een gemeentelijke archiefbewaarplaats beheren aan om de openbaarheid van de gezinskaarten formeel te beperken gedurende een termijn van 110 jaar (ingaande 1940).
Wij verwachten dat het offline halen zonder een dergelijk besluit onduidelijkheden veroorzaakt voor publiek en/of instellingen. Bovendien hebben burgers zonder een dergelijk besluit geen mogelijkheid hiertegen bezwaar te maken.
Wij adviseren daarom te handelen conform bijgaand advies.
Om het publiek te informeren over het offline halen en de noodzaak over te gaan tot een openbaarheidsbeperking, hebben wij een modeltekst opgesteld.
Ook voor de openbaarheidsbeperking en het verzoek daaromtrent aan GS bereiden wij modelteksten voor, die wij zo snel aan de betreffende leden beschikbaar zullen stellen.

Heeft u een nieuwtje of een agenda item?

Stuur dan een mail naar bureau Brain
DNA