zoeken
24
jul

Persistent Identifiers uitgelegd in filmpjes

Video's Persistent Identifiers online

De laatste tijd is er veel aandacht voor persistent identifiers: unieke identificatienummers die ervoor zorgen dat online objecten, zoals die in een digitale collectie, toegankelijk blijven. Drie nieuwe video’s van NCDD leggen in het kort uit wat persistent identifiers zijn, hoe u het meest geschikte type kiest en hoe u deze vervolgens implementeert. Bekijk de filmpjes op het Youtubekanaal van de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD).

  1. Wat zijn persistent identifiers?
  2. Kies de beste persistent identifier
  3. Implementatie van persistent identifiers
In de video’s komen medewerkers aan het woord van de Universiteitsbibliotheek Leiden, het Regionaal Archief Rivierenland en het Nationaal Museum voor Wereldculturen / Tropenmuseum. Alle drie organisaties zijn reeds bezig met de invoering van persistent identifiers.
23
jul

Eerste gezamenlijke ledenvergadering KVAN/BRAIN

Op 14 september hebben we een primeur: de eerste gezamenlijke ledenvergadering van KVAN en BRAIN in Tiel. We gaan van 15 tot 17 uur graag met je in gesprek over strategie, positionering en kernactiviteiten. De voorbereidingen van het gezamenlijke meerjarenplan van KVAN en BRAIN hebben meer tijd gekost dan we aanvankelijk dachten. De samenwerking geeft in de besturen aanleiding tot fundamentele discussies. Het is goed om die te voeren en daarvoor voldoende tijd te nemen. Daarom hebben we de voorjaarsledenvergaderingen van KVAN en BRAIN uitgesteld tot na de zomer. We nodigen alle leden van harte uit om dan mee te denken en te praten over de toekomst van (de samenwerking tussen) onze beide verenigingen. De ledenvergadering wordt gecombineerd met een presentatie van en over de Archiknomad.s

23
jun

Aanvraag SIDN fonds t/m 21 september

Twee keer per jaar is het mogelijk om een aanvraag voor financiering in te dienen bij het SIDN fonds. Heb jij als individu, ondernemer, organisatie of onderzoeker een idee of een project dat bijdraagt aan de doelstellingen van SIDN? Indienen kan vanaf 23 juni tot 21 september, 13.00 uur.

Idee

Het SIDN biedt twee aanvraagmogelijkheden:

  • Pioniers (gericht op de uitwerking van een goed idee, max € 10.000,-)
  • Potentials (doorontwikkeling/opschaling van een bewezen concept, max € 75.000,-)


SIDN fonds

Internet is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Het is alom aanwezig en verweven met vrijwel ieder aspect van ons dagelijks leven. Het mooie van internet is dat het volop mogelijkheden biedt voor nieuwe toepassingen met zowel economische als maatschappelijke waarde. Aan de andere kant maakt de afhankelijkheid van internet ons ook kwetsbaar. Het internet zoals wij dat kennen -open, vrij en betrouwbaar- staat steeds meer onder druk.

SIDN gaat op zoek naar oplossingen daarvoor en ondersteunt vernieuwende internetprojecten die het verschil kunnen maken. Projecten met lef, disruptieve potentie en maatschappelijke meerwaarde, die niet vanzelfsprekend financiering kunnen vinden.

Houd de site in de gaten voor meer informatie of meld je aan voor onze nieuwsbrief.

14
jun

Special Duurzaam toegankelijke informatie

Het digitale informatie- en archiefbeleid is te versnipperd en staat niet hoog genoeg op de landelijke, bestuurlijke agenda. Dat zegt Wilma Delissen-Van Tongerlo, burgemeester van Peel en Maas en voorzitter van de VNG Adviescommissie Archieven in de Publiek Denken-special Duurzaam Toegankelijke Informatie. ‘Digitale dienstverlening valt onder meer onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Archiefwet onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Beter zou zijn als het totale informatie- en archiefbeleid onder BZK zou vallen.’


E-Depot

In de special Duurzaam Toegankelijke Informatie komen verder aan bod:


Informatiehuishouding

Gaten in het geheugen ondermijnen de eigen betrouwbaarheid van de overheid. Brenno de Winter, Mark van Twist en Fred van Kan over de toekomst van de informatiehuishouding.


Openbaarheid voorop?

Openbaar maken wat niet betrouwbaar is heeft geen zin, meent bestuurlijk informatiekundige Geert-Jan van Bussel. Tip: Gebruik kritiek als input om de kwaliteit van je bestanden te verbeteren.


E-Depot

Digitale informatie is versnipperd over netwerkschijven, e-mailaccounts en usb-sticks. Zonder aansluiting op een e-Depot dreigen veel overheidsgegevens verloren te gaan of ontoegankelijk te worden.


Digicommissaris Bas Eenhoorn pleit bovendien voor een integrale en overheidsbrede aanpak van de informatiehuishouding. ‘Anders blijft het bij pleisters plakken […] Er zijn snelle verbeterslagen mogelijk, zegt Eenhoorn. ‘Er ligt een gemeenschappelijke, digitale infrastructuur met hoogwaardige voorzieningen en met kwalitatief goede gegevens […] Het nieuwe perspectief voor overheidsbestuurders moet zijn: stuur op ‘de mens centraal’ bij de inrichting van de digitale overheid en houdt bij de implementatie steeds het overheidsbrede perspectief voor ogen.’


Initiatiefnemers

De Publiek Denken-special verschijnt 20 juni aanstaande eenmalig in een oplage van 44.000 exemplaren en wordt meegestuurd met Publiek Denken en Binnenlands Bestuur. De special is mede mogelijk gemaakt door de stuurgroep AIDO van VNG, IPO, Unie van Waterschappen en het programma Archief 2020 dat wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de algemene rijksarchivaris.

13
mei

PID-wijzer helpt bij keuze voor permanente links

Vanaf vandaag kunt u op de site van de NCDD gebruikmaken van de PID-wijzer, een kosteloze keuzehulp voor Persistent Identifiers. Een Persistent Identifier (PID) is een unieke identificatiecode van een digitaal object die op een afgesproken plaats wordt geregistreerd. Hij blijft gegarandeerd werken, ook al verandert het webadres van een organisatie. De keuzehulp is gericht op collectiebeheerders, die er met behulp van PID’s voor kunnen zorgen dat de verwijzingen naar een digitaal object (een scan, audiovisueel bestand, metadata record, etc.) altijd blijven werken – ook als de bewaarlocatie of het webadres van het digitale object verandert. De link wordt zo een permanente link.

14
mrt

Keynote speakers jubileumcongres KVAN

Met trots presenteert de KVAN Brewster Kahle en Ben Kafka als keynote speakers op haar jubileumcongres, dat van 15-17 juni in Haarlem wordt gehouden.


Keynote speakers

Brewster Kahle is de oprichter en 'Digital Librarian' van het bekende Internet Archive. Al decennialang zet hij zich in voor het wereldwijd kosteloos toegankelijk maken van alle kennis, onder meer door het archiveren van het complete internet. Ben Kafka is psychoanalyticus en cultuurhistoricus en verbonden aan de faculteit voor Media History and Theory van de New York University. In zijn boek The Demon of Writing beschrijft hij de kracht, de tekortkomingen en ook het genot van papierwerk en bureaucratie.


Jubileumcongres
Het jubileumcongres ter ere van het 125-jarig bestaan van de KVAN vindt plaats in de Philharmonie te Haarlem, de plek waar de vereniging op 17 juni 1891 werd opgericht.

Tijdens het jubileumcongres geven diverse gerenommeerde en inspirerende sprekers uit binnen- en buitenland hun visie op de toekomst van het vak van archivaris en informatieprofessional. Met de almaar toenemende digitalisering van de samenleving zijn de traditionele uitgangspunten van het vak niet langer onomstreden. Het centrale congresthema is ‘Values in transition: perspectives on the future of the archival profession'.

Preconference en datum congres
De aftrap van het congres is op woensdagavond 15 juni met een feestelijke preconference. Het eigenlijke congres vindt plaats op donderdag 16 en vrijdag 17 juni. De eerste congresdag wordt afgesloten met een stijlvol diner waarna het jubileum uitbundig wordt gevierd met een dansfeest. Gastheer van het congres is het Noord-Hollands Archief.

Kaarten bestellen en meer informatie

Kaarten voor het congres zijn vanaf 4 april verkrijgbaar via deze website. Op www.kvandagen.nl vindt u meer informatie over het programma. De laatste updates over het jubileumcongres kunt u lezen op www.twitter.nl/kvandagen, hashtag #kvan125.

Heeft u een nieuwtje of een agenda item?

Stuur dan een mail naar bureau Brain
DNA