zoeken
23
mei

Tijdschema hoger beroep zaak Voet

Op 22 mei is het hoger beroep in de zaak Voet-Erfgoed Leiden aangebracht.
Over uiterlijk zes weken (3 juli) nemen Erfgoed Leiden en advocaat Dirk Visser hun memorie van grieven.
Uiterlijk 12 weken daarna (25 september)zal Voet zijn memorie van antwoord nemen.
Daarna zal een datum voor pleidooi worden bepaald, op een termijn van enkele maanden. Naar verwachting zal dit begin 2019 worden.
Na pleidooi zal het enkele maanden duren voordat arrest wordt gewezen. Vermoedelijk wordt dat medio 2019.

22
mei

Nieuws uit de VNG-adviescommissie

In de voorgaande nieuwsbrieven van KVAN/BRAIN is per abuis geen nieuws vanuit de Adviescommissie Archieven opgenomen. En dat terwijl daar zulk goed werk gebeurt. Een korte update over de maanden maart-april 2018.


Handreiking openbaarheidsbeperkingen

In de nieuwsbrief van februari kon u al lezen over de de handreiking voor openbaarheidsbeperkingen, waar de leden van de Adviescommissie Archieven mee bezig zijn. Hierin zijn al vorderingen gemaakt, waaronder het doornemen van de bestuursrechtelijke aspecten met een adviseur van team Recht van de VNG. Verder zijn meer voorbeelden van dergelijke besluiten verzameld.


Selectielijst

Op 14 maart hebben de leden die betrokken waren bij het opstellen van de Selectielijst 2017 hun ervaringen gedeeld met een vertegenwoordiging van de Unie van Waterschappen. Dit was een geslaagde informatieve bijeenkomst, waarin ook het voornemen is geuit voor een vervolg in het kader van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Dit was ook een van de adviezen vanuit KVAN-BRAIN voor het UIVO-I programma. (zie op deze pagina bijlage 5b, aanbevelingen 4 en 5.)


Monitor digitale archieven

Er werd eind maart inbreng geleverd voor de opzet (vragenlijst) van de monitor digitale archieven, in 2018 te verrichten door het ICTU.


Handreiking dataclassificatie

Op aangeven vanuit de Adviescommissie archieven werd de Handreiking Dataclassificatie van de Informatiebeveiligingsdienst (versie 1.7.1) op een aantal punten aangepast.


Actieplan Digitale archieven op orde

Eind april werd inbreng geleverd wat betreft opzet en insteek van het Actieplan Digitale archieven op orde van VNG Realisatie (voorheen KING).


Raadgever Archieven
Wellicht nuttig om te weten: de VNG geeft zogenaamde raadgevers voor raden en wegwijzers voor colleges uit. Sinds eind 2017 is er op de website van de VNG een Raadgever over archieven opgenomen.


Papieren Tijger Netwerk

Begin april werd medewerking verleend aan een sessie van het Papieren Tijger Netwerk bij de VNG.

14
mei

Symposium Archiefvorming&erfgoedpolitiek 1780-1815

Sinds het voorjaar van 2015 loopt aan het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit Leiden het onderzoeksproject The persistence of civic identities in the Netherlands, 1747-1848 onder leiding van prof. Judith Pollmann en prof. Henk te Velde. Dit project richt zich op lokale en regionale identiteiten in de late achttiende en vroege negentiende eeuw en onderzoekt in hoeverre de politieke ontwikkelingen in deze periode de dagelijkse praktijken en ideeën van burgerschap beïnvloedden. Een van de thema's van het project is archiefvorming en erfgoedpolitiek. Welke gevolgen hadden alle regimewisselingen in de periode 1750-1850 voor de omgang met archiefstukken en andere vormen van materieel erfgoed? Middels een symposium willen de onderzoekers hun inmiddels verworven kennis over deze periode graag delen met instanties die zich met lokaal en regionaal erfgoed bezighouden, in het bijzonder met stedelijke en provinciale archieven en musea. Tegelijkertijd hopen zij zelf ook weer veel te leren van de aanwezigen uit de museum- en archiefwereld, zowel over de omgang met erfgoed in der periode rond 1800 als over vergelijkbare problematiek in de huidige tijd.
De inhoudelijke invulling van het symposium staat nog niet vast. De organisatoren ontvangen graag suggesties voor sprekers, interessante cases of mogelijk geïnteresseerde instanties of belangstellenden voor het thema.
Het symposium zal waarschijnlijk plaatsvinden op 9 november 2018 in het Nationaal Archief. Klik hier voor meer info.
Suggesties en/of belangstelling? Neem contact op met de organisatoren: Diederik Smit
(d.e.j.smit@hum.leidenuniv.nl, +31 71 527 2705) en Carolien Boender (c.boender@hum.leidenuniv.nl, +31 71 527 4142)

14
mei

Stemmen op de Jonge Archivaris van 2018

Stem mee voor de Publieksprijs Jonge Archivaris van 2018
De verkiezing van de Jonge Archivaris van het Jaar kent een publieks- en vakjuryprijs. Voor beide prijzen vindt de prijsuitreiking plaats tijdens de Archiefdagen op 11 juni 2018 om 16.30 uur in de Frans Boermanszaal in Theater De Maaspoort in Venlo. De winnaars ontvangen naast eeuwige roem, ook een tablet èn een jaarlidmaatschap van KVAN/BRAIN.
De genomineerden zijn:
- Welmoed Bons
- Evelien Vermeeren-de Jonge
- Lise Koning
- Jasper Snoeren
- Ingeborg Huijberts
Breng nu via de site van JONG Archivarissen eenmalig jouw stem uit op één van de bovenstaande genomineerden voor de publieksprijs! Dit kan tot en met vrijdag 8 juni. De vakjury zal uit de vijf genomineerden de winnaar selecteren van de vakjuryprijs.


14
mei

Rapport quickscan en factsheet beschikbaar

Mathieu Paapst van ICTRecht voerde in de afgelopen maanden in opdracht van KVAN/BRAIN een quickscan uit bij drie onderling totaal verschillende archiefinstellingen: NIOD, RHC Eindhoven en Haags Gemeentearchief. Op basis van de bevindingen van deze drie onderzoeken zijn een aantal generieke thema's en aandachtspunten geïdentificeerd. Deze zijn uitvoerig besproken tijdens twee bijeenkomsten met de werkgroep AVG, waarna er generieke analyses van zijn gemaakt en aanbevelingen voor zijn geformuleerd. Het adviesrapport is nu gepubliceerd op de websites van KVAN en BRAIN en wordt ook gedeeld via het Kennisplatform Juridische Aangelegenheden op KIA.
Naast het adviesrapport leverde Paapst ook een factsheet op voor de interpretatie en toepassing van de AVG in de archiefsector.

14
mei

Veel media-aandacht voor auteursrechtproblematiek

Veel archiefinstellingen hebben naar aanleiding van het vonnis in de zaak Voet beeldmateriaal offline gehaald waarvan zij in het licht van deze uitspraak niet langer zeker zijn dat ze het zonder risico kunnen en mogen publiceren. Bij elkaar gaat het om honderduizenden beelden van tientallen instellingen. KVAN/BRAIN vroeg met een persbericht aandacht voor de gevolgen hiervan voor publiek en instellingen. Dat heeft veel publiciteit gegenereerd bij onder andere Omroep Max, het Radio 1 Journaal, de Volkskrant, NOS, Binnenlands bestuur en vele lokale en regionale media. Her en der verschenen interessante blogs naar aanleiding van de zaak:
Kennisland

iBestuur
Hoewel de gevolgen van de zaak Voet betreurenswaardig zijn, helpt deze casus wel om de noodzaak aan te tonen van de modernisering van het auteursrecht en de invoering van Extended Collective Licensing.

26
apr

BRAIN slaat alarm over gevolgen zaak Voet

BRAIN zocht vandaag de publiciteit over de zaak Voet door een persbericht te verspreiden over het massaal offline halen van beeldmateriaal naar aanleiding van deze zaak.

Erfgoed Leiden heeft deze week hoger beroep aangetekend tegen het teleurstellende vonnis van de kantonrechter. Inmiddels hebben 16 andere leden van BRAIN een sommatie van de advocaat van de heer Voet ontvangen om een schadevergoeding en een bedrag aan juridische kosten te betalen. BRAIN ondersteunt deze leden met advies en zet daarbij auteursrechtjurist Dirk Visser in.

26
feb

Stuk van het Jaar verkiezing 2018

In 2018 vindt voor de vierde keer de verkiezing plaats van het Stuk van het jaar. Opstand is het thema, in aansluiting op dat van de Maand van de Geschiedenis. Hoe je mee kunt doen, lees je in de eerste van een reeks speciale nieuwsbrieven die de organisatoren in de aanloop naar de verkiezing uitbrengen.

Heeft u een nieuwtje of een agenda item?

Stuur dan een mail naar bureau Brain
DNA