zoeken
14
nov

Lobby Auteursrecht

KVAN/BRAIN schaarde zich achter een brief die de erfgoedbrede Werkgroep Auteursrecht opstelde in reactie op het voorstel van de Europese Commissie voor een Richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt (DSM-voorstel).

De voorgestelde artikelen 7, 8 en 9 over het gebruik van auteurs- en nabuurrechtelijk beschermde werken die out-of-commerce zijn door culturele erfgoedinstellingen impliceren een vorm van Extended Collective Licensing. Dit zal, mits goed geregeld, veel van de problemen kunnen oplossen die samenhangen met de rechtenclearing van OoC-werken in onze collecties. Om goed te kunnen werken, vinden KVAN/BRAIN en de andere ondertekenaars nog wel een aantal belangrijke aanpassingen noodzakelijk.

14
nov

Lobby Besluit digitoegankelijkheid

KVAN/BRAIN reageerde op de internetconsultatie over het Besluit digitale toegankelijkheid overheid. Mede dankzij inspanningen van KVAN/BRAIN maakt het besluit een uitzondering voor de gedigitaliseerde content op archiefwebsites. Zonder die bepaling zou de archiefbranche vele miljoenen nodig gehad hebben om scans conform de richtlijn leesbaar te maken.

Heeft u een nieuwtje of een agenda item?

Stuur dan een mail naar bureau Brain
DNA