zoeken
22
jun

BKSY app wint KNVI Innovation Award

De bibliotheek dat ben jij!

Het was een zinderend spannende strijd, waar uiteindelijk de pitch van Robbin Reijnen (mede oprichter van BKSY) werd gekozen als grote winnaar. Robbin presenteerde BKSY (spreekt uit als boeksie), de app waarmee je andere mensen laat genieten van de boeken die je thuis hebt staan. En gelijktijdig kun jij boeken van anderen lenen. BKSY brengt zo mensen bij elkaar en vormt een welkome aanvulling op de openbare bibliotheek in je dorp of stad. Boeken krijgen een dynamischer leven en misschien ontmoet jij hierdoor wel nieuwe vrienden.

Indruk

De vakjury was onder de indruk van het iniatief en de gedrevenheid waarmee het team van BKSY aan de slag is gegaan. “We zien veel potentieel in de dienst die BKSY kan leveren aan individuele lezers die misschien niet in staat zijn om een boek te kopen. Op deze manier wordt lezen nog leuker en toegankelijker. De app haakt feilloos aan op de deeleconomie, zonder dat het “one of many” is. De bedenkers hebben een mooie niche gekozen en dienen zo een belangrijk maatschappelijk doel: het bevorderen van leesplezier.
De jury hoopt dat de prijs een bescheiden bijdrage kan zijn aan de verdere ontwikkeling van het initiatief, dat de ontwikkelaars de banden met de openbare biblitoheken in Nederland en Vlaanderen nog verder aanhaalt en dat BKSY een groot succes wordt.”

KNVI

De KNVI is de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals, waaronder bibliothecarissen, archivarissen, informatiemanagers en documentalisten. Jaarlijks looft de KNVI de innovation award uit om vernieuwing in het veld te stimuleren.


Meer informatie over de KNVI op: http://www.knvi.net of bij de voorzitter (voorzitter@knvi.net en 0653362067)

14
jun

Special Duurzaam toegankelijke informatie

Het digitale informatie- en archiefbeleid is te versnipperd en staat niet hoog genoeg op de landelijke, bestuurlijke agenda. Dat zegt Wilma Delissen-Van Tongerlo, burgemeester van Peel en Maas en voorzitter van de VNG Adviescommissie Archieven in de Publiek Denken-special Duurzaam Toegankelijke Informatie. ‘Digitale dienstverlening valt onder meer onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Archiefwet onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Beter zou zijn als het totale informatie- en archiefbeleid onder BZK zou vallen.’


E-Depot

In de special Duurzaam Toegankelijke Informatie komen verder aan bod:


Informatiehuishouding

Gaten in het geheugen ondermijnen de eigen betrouwbaarheid van de overheid. Brenno de Winter, Mark van Twist en Fred van Kan over de toekomst van de informatiehuishouding.


Openbaarheid voorop?

Openbaar maken wat niet betrouwbaar is heeft geen zin, meent bestuurlijk informatiekundige Geert-Jan van Bussel. Tip: Gebruik kritiek als input om de kwaliteit van je bestanden te verbeteren.


E-Depot

Digitale informatie is versnipperd over netwerkschijven, e-mailaccounts en usb-sticks. Zonder aansluiting op een e-Depot dreigen veel overheidsgegevens verloren te gaan of ontoegankelijk te worden.


Digicommissaris Bas Eenhoorn pleit bovendien voor een integrale en overheidsbrede aanpak van de informatiehuishouding. ‘Anders blijft het bij pleisters plakken […] Er zijn snelle verbeterslagen mogelijk, zegt Eenhoorn. ‘Er ligt een gemeenschappelijke, digitale infrastructuur met hoogwaardige voorzieningen en met kwalitatief goede gegevens […] Het nieuwe perspectief voor overheidsbestuurders moet zijn: stuur op ‘de mens centraal’ bij de inrichting van de digitale overheid en houdt bij de implementatie steeds het overheidsbrede perspectief voor ogen.’


Initiatiefnemers

De Publiek Denken-special verschijnt 20 juni aanstaande eenmalig in een oplage van 44.000 exemplaren en wordt meegestuurd met Publiek Denken en Binnenlands Bestuur. De special is mede mogelijk gemaakt door de stuurgroep AIDO van VNG, IPO, Unie van Waterschappen en het programma Archief 2020 dat wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de algemene rijksarchivaris.

13
mei

PID-wijzer helpt bij keuze voor permanente links

Vanaf vandaag kunt u op de site van de NCDD gebruikmaken van de PID-wijzer, een kosteloze keuzehulp voor Persistent Identifiers. Een Persistent Identifier (PID) is een unieke identificatiecode van een digitaal object die op een afgesproken plaats wordt geregistreerd. Hij blijft gegarandeerd werken, ook al verandert het webadres van een organisatie. De keuzehulp is gericht op collectiebeheerders, die er met behulp van PID’s voor kunnen zorgen dat de verwijzingen naar een digitaal object (een scan, audiovisueel bestand, metadata record, etc.) altijd blijven werken – ook als de bewaarlocatie of het webadres van het digitale object verandert. De link wordt zo een permanente link.

14
mrt

Keynote speakers jubileumcongres KVAN

Met trots presenteert de KVAN Brewster Kahle en Ben Kafka als keynote speakers op haar jubileumcongres, dat van 15-17 juni in Haarlem wordt gehouden.


Keynote speakers

Brewster Kahle is de oprichter en 'Digital Librarian' van het bekende Internet Archive. Al decennialang zet hij zich in voor het wereldwijd kosteloos toegankelijk maken van alle kennis, onder meer door het archiveren van het complete internet. Ben Kafka is psychoanalyticus en cultuurhistoricus en verbonden aan de faculteit voor Media History and Theory van de New York University. In zijn boek The Demon of Writing beschrijft hij de kracht, de tekortkomingen en ook het genot van papierwerk en bureaucratie.


Jubileumcongres
Het jubileumcongres ter ere van het 125-jarig bestaan van de KVAN vindt plaats in de Philharmonie te Haarlem, de plek waar de vereniging op 17 juni 1891 werd opgericht.

Tijdens het jubileumcongres geven diverse gerenommeerde en inspirerende sprekers uit binnen- en buitenland hun visie op de toekomst van het vak van archivaris en informatieprofessional. Met de almaar toenemende digitalisering van de samenleving zijn de traditionele uitgangspunten van het vak niet langer onomstreden. Het centrale congresthema is ‘Values in transition: perspectives on the future of the archival profession'.

Preconference en datum congres
De aftrap van het congres is op woensdagavond 15 juni met een feestelijke preconference. Het eigenlijke congres vindt plaats op donderdag 16 en vrijdag 17 juni. De eerste congresdag wordt afgesloten met een stijlvol diner waarna het jubileum uitbundig wordt gevierd met een dansfeest. Gastheer van het congres is het Noord-Hollands Archief.

Kaarten bestellen en meer informatie

Kaarten voor het congres zijn vanaf 4 april verkrijgbaar via deze website. Op www.kvandagen.nl vindt u meer informatie over het programma. De laatste updates over het jubileumcongres kunt u lezen op www.twitter.nl/kvandagen, hashtag #kvan125.

Heeft u een nieuwtje of een agenda item?

Stuur dan een mail naar bureau Brain
DNA