zoeken
22
mrt

Samenwerking Mondriaanfonds met voordekunst

Voordekunst en het Mondriaan Fonds verlengen dit jaar hun samenwerking en starten met een stimuleringsbijdrage voor individuele kunstenaars en beeldende kunst en erfgoedinstellingen. Het Mondriaan Fonds draagt 20 procent van het benodigde bedrag (met een maximum van 2.000 euro) bij aan geselecteerde projecten die bij voordekunst een crowdfundcampagne zijn gestart. De bijdrage van het Mondriaan Fonds is voorwaardelijk: alleen wanneer de maker of instelling er in slaagt het overige deel via het publiek op te halen, wordt de bijdrage daadwerkelijk uitgekeerd. Belangrijkste doelstellingen van dit pilotproject zijn het stimuleren van ondernemerschap van makers en instellingen extra te prikkelen en vertrouwen te wekken bij potentiële donateurs om te geven. Op deze manier wordt het draagvlak voor kunst en cultuur extra vergroot.

Lees verder

20
mrt

Geef je mening over RODIN 2.0!

De afkorting RODIN staat voor Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer. De eerste versie dateert al weer uit 2010. Sinds die tijd is er veel veranderd in de informatiemaatschappij, de verdergaande digitalisering, instrumenten, kaders en normen. Helaas is een en ander niet altijd op elkaar afgestemd.

Rodin 1.0 heeft zich sinds 2010 bewezen als ‘rode draad’ door het woud van normen, kaders e.d. RODIN wordt gebruikt door informatiemanagers, DIV-afdelingen, archiefinspecteurs, auditors en vele anderen.

Door een werkgroep vanuit KVAN, BRAIN, LOPAI en EGI is een nieuwe versie ontwikkeld, versie 2.0. De werkgroep hoopt met deze aangepaste concept versie 2.0 de draad weer helder rood te laten uitkomen in het gegroeide woud.

Maar de werkgroep hoopt ook op constructieve feedback van de KVAN- en BRAINleden op de nieuwe versie 2.0.

Je kunt de feedback tot uiterlijk 20 april sturen aan: j.beens@nijmegen.nl.

10
mrt

JONGE MEDIAMAKERS TONEN HUN WERK BIJ BEELD EN GELU

Op 16 maart 2017 opent het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid de expo “Open Media Art: Nieuwe verhalen uit het archief”. Bezoekers beleven hier vier nieuwe werken van vijf jonge makers, geïnspireerd door materiaal uit het archief van Beeld en Geluid. Elki Boerdam, Anna Klevan, Tereza Ruller en Superposition (Bram Bogaerts en Robin Smits) hebben acht maanden lang het archief doorgespit om nieuwe verhalen op basis van Nederlands audiovisueel erfgoed te maken.

Lees verder

10
mrt

Week van het Digitaal Erfgoed 2017

Tijdens de Week van het Digitaal Erfgoed 2017 worden door het hele land bijeenkomsten rondom digitaal erfgoed georganiseerd. De Week wordt geopend op 7 april 2017 in Den Bosch tijdens de conferentie van het Netwerk Digitaal Erfgoed. In 2015 vond de eerste editie van de Week van het Digitaal Erfgoed plaats.

  • Aanmelden voor de conferentie van het Netwerk Digitaal Erfgoed is helaas niet meer mogelijk, het maximaal aantal deelnemers is bereikt. Wil je toch deelnemen aan de Week? Je kan je nog altijd inschrijven voor een of meerdere workshops!
  • Bekijk het programma met alle workshops per dag in de tabbladen bovenaan en volg de links om je in te schrijven. Dit kan ook via het overzicht op Eventbrite.
  • Het volledige programma van de Week van het Digitaal Erfgoed is ook als download (PDF) beschikbaar.

Zie verder

10
mrt

Conferentie Digitalisering van Cultuur en Erfgoed

Vanaf nu kun je je inschrijven voor de conferentie Digitalisering van Cultuur en Erfgoed, die plaatsvindt op 16 mei in Amersfoort bij het Oude Magazijn. Deze conferentie, het startschot voor de nieuwe beleidsperiode van DEN, is opgezet als ontmoeting tussen cultuurmakers en erfgoedbeheerders om kennis uit te wisselen over digitale archivering en verwante onderwerpen. Multimediakunstenaar Eboman zal een optreden verzorgen en vertellen over zijn eigen archiveringspraktijk.

Lees meer

02
mrt

Hoeveel vrienden/leden heeft uw organisatie?

Kunsten ‘92 houdt zich intensief bezig met de opdracht om onze publieke voorzieningen op het terrein van kunst, cultuur, media en erfgoed toekomstbestendig te maken. De afgelopen 25 jaar hebben wij in samenwerking met u - onze leden - tal van activiteiten, publicaties en debatten georganiseerd om de dialoog met de politiek zo effectief mogelijk te houden.

Kunsten ’92 wil nu graag, met de verkiezingen en kabinetsformatie voor ogen, een extra stap zetten. Hiertoe mede geïnspireerd door een oproep in De Volkskrant (< klik) om het maatschappelijk draagvlak onder de culturele voorzieningen te verstevigen. De auteur van de oproep, Cas Smithuijsen, doet een voorstel om dat te realiseren: probeer de al bestaande vriendenverenigingen, ledenclubs en ‘communities’ van culturele instellingen digitaal te bundelen om in tijden van nood beter in staat te zijn om cultuurpolitiek onheil te keren. Als voorbeeld van enkele jaren geleden dient de stille mobilisatie van natuurvrienden - pleitbezorgers van natuur en milieu overal in het land - die de minister van EZ ervan wisten te overtuigen dat haar voornemen om terreinen van Staatsbosbeheer te verkopen niet verstandig was.

Hiervoor is geen nieuwe organisatie nodig: wat volstaat is een overzicht met vriendenverenigingen ledenclubs en communities en hun totaal aantal aangesloten leden (niet perse betalend). Hierin staan dus geen individuele gegevens, maar alleen het totaal aantal van leden/vrienden die zijn verbonden met instellingen die bij Kunsten ‘92 zijn aangesloten. Zo kunnen we vaststellen hoeveel menselijk kapitaal het totaal van de gebundelde clubs ons oplevert. Wij denken dat dat aantal substantieel kan uitpakken. Het pleidooi ten gunste van kunst en erfgoed wordt op deze manier ook van een stevig maatschappelijk draagvlak voorzien. Het gaat overigens alleen om lobbydoeleinden.

Een aantal prominente cultuurinstellingen met veel vrienden of leden heeft zich reeds enthousiast achter dit initiatief geschaard: Vereniging Rembrandt, Het Concertgebouw, Rijksmuseum Twenthe en Nationale Opera en Ballet.

Twee vragen willen wij u stellen:
Beschikt uw instelling over een vriendenvereniging, ledenclub of community?

Zo ja, hoeveel leden zijn daarin bij benadering verenigd?

Wij zijn u zeer dankbaar indien u de enquête VIA DEZE LINK per ommegaande kunt invullen.

De antwoorden die wij terugontvangen zullen wij bij elkaar leggen. Op die manier kunnen wij de inventariserende fase van dit project afronden. U wordt zodra dat mogelijk is op de hoogte gebracht van de resultaten van de inventarisatie.

Met veel dank en hartelijke groet,

Marianne Versteegh

Algemeen secretaris Kunsten ‘92

02
mrt

Neem deel aan de Week van het Digitaal Erfgoed

Van 7 tot en met 14 april 2017 organiseert het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) voor de tweede keer de Week van het Digitaal Erfgoed. Tijdens deze week vinden er door het hele land uiteenlopende workshops en bijeenkomsten plaats rondom het toegankelijk maken van digitaal erfgoed.


Van immaterieel erfgoed tot de strijd tegen linkrot

Tijdens de Week organiseert het Netwerk Digitaal Erfgoed zestien verdiepende sessies door het hele land. Zo is er op 10 april een workshop over de strijd tegen linkrot in het Gelders Archief. Ben je meer geïnteresseerd in immaterieel erfgoed? Volg dan de workshop The story of our life die het NDE organiseert op 13 april. Tijdens de netwerkbijeenkomst Van kunst tot kilobyte (11 april) zetten we het netwerk in om gezamenlijk tot antwoorden te komen op al je vragen rondom digitaal erfgoed. Leer je eigen collectie vindbaar maken in de workshop Werken met de knowledge graph op 12 april. Wil je in contact komen met andere erfgoedprofessionals uit je regio om te praten over samenwerking? Kom dan naar een van de twee Open Erfgoed Koffies in Delft of Assen. Kijk voor meer informatie en het complete programma op www.weekvanhetdigitaalerfgoed.nl.


Conferentie 7 april

De conferentie van het Netwerk Digitaal Erfgoed, die plaatsvindt tijdens het ErfgoedEvent in de Brabanthallen, is het startschot van de Week. In het plenaire ochtendgedeelte staat de toekomst van het netwerk centraal. Het middagprogramma is vooral praktisch van aard: hoe kun je gebruik maken van de resultaten die zijn opgeleverd door de verschillende samenwerkingsprojecten van de partners in het Netwerk Digitaal Erfgoed? Wil je je nog inschrijven voor deze conferentie, wees er dan snel bij want vol is vol.


Inschrijven en programma

De workshops tijdens de Week van het Digitaal Erfgoed zijn allemaal kosteloos bij te wonen en worden georganiseerd in samenwerking met verschillende (erfgoed)organisaties. Het volledige programma is te vinden op de website van de Week van het Digitaal Erfgoed. Hier vind je ook de links naar alle inschrijfformulieren.

21
feb

Inschrijving NDE-conferentie geopend

De NDE-conferentie vindt plaats op 7 april in Den Bosch. De inschrijving is geopend.


Toekomst Netwerk Digitaal Erfgoed
De toekomst van het Netwerk Digitaal Erfgoed staat centraal tijdens het plenaire ochtendgedeelte. De uitwerking van de Nationale strategie krijgt een inspirerend vervolg, we delen de laatste inzichten heel graag met je! Het middagprogramma is vooral praktisch van aard: hoe kun je nu gebruik maken van de NDE-resultaten? Waar liggen kansen? Hoe kunnen we de kracht van ons netwerk nog verder uitbreiden en gebruiken? Wij vormen immers met ons allen het netwerk!


Primeur
De conferentie vindt plaats tijdens het Erfgoed Event en vormt de aftrap van de Week van het Digitaal Erfgoed. Sprekers zijn onder andere Lily Knibbeler (directeur KB), Afke van Rijn (Directeur Media en Creatieve industrie, Ministerie OCW) en Harry Romijn (Groninger Archieven). Je kunt deelnemen aan praktische deelsessies rondom NDE-voorzieningen waar instellingen gebruik van kunnen maken. En we hebben een primeur! We maken de uitkomsten van het eerste nationale onderzoek naar het digitaal bereik van ons erfgoed bekend.

Week van het Digitaal Erfgoed
De NDE-conferentie is de eerste bijeenkomst van de Week van het Digitaal Erfgoed. Tijdens deze week (10-14 april) zal het NDE door het hele land bijeenkomsten, workshops en lezingen organiseren rondom Digitaal Erfgoed. Houd voor het programma van de hele week de website van de Week van het Digitaal Erfgoed in de gaten voor updates en inschrijven.


Voor meer informatie en inschrijving zie de DEN-website.

21
feb

Handreiking Inrichting informatie- & archiefbeheer

Deze handreiking wil het werkveld van informatiebeheerders en archivarissen helpen bij het vormgeven van de inrichting van het archief- en informatiebeheer van samenwerkingsverbanden en kan ook als tool voor het toezicht gaan dienen.

De handreiking is samengesteld door leden van de Werkgroep LOPAI / sectie archieftoezicht BRAIN, te weten Chantal Menting, Jeanine Nolen en Lolke Folkertsma.


Download hier het pdf-bestand.

03
feb

Reactie Invoeringswet Omgevingswet

KVAN en BRAIN hebben samen een reactie ingestuurd op de internetconsultatie over de Invoeringswet Omgevingswet.

We maken ons met name zorgen over de enorme complexiteit van de ketenarchivering in en om de omgevingsprocessen en de onduidelijkheden die daardoor kunnen ontstaan over verantwoordelijkheden en bevoegdheden. We hebben aangedrongen op verbeteringen in wet en MvT om die onduidelijkheden zoveel mogelijk te vermijden. Ook hebben we, bepaald niet als eerste en enige overigens, onze twijfels uitgesproken bij het tempo van invoering. Dat tempo vinden we niet stroken met het tempo van de adequate inrichting van de digitale overheidsinformatiehuishoudingen en het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Daarvoor is meer tijd nodig.

Lees hier onze reactie.


03
feb

Nieuwe Kennis en Innovatieagenda

KVAN/BRAIN en Nationaal Archief organiseren de komende tijd 6 bijeenkomsten door het hele land, om een geactualiseerde Kennis- en Innovatieagenda voor de archiefsector op te stellen.


We willen kijken of de thema’s die in 2015 zijn geformuleerd, nog altijd de onderwerpen zijn waar professionals in het veld behoefte aan hebben. En we willen zien wie over kennis beschikt en mee wil doen in het kennisnetwerk, om gezamenlijk verder kennis te ontwikkelen en te delen. Bekijk de agenda om te zien welke bijeenkomsten gepland staan. Vertegenwoordigers van alle archiefinstellingen, maar ook informatieprofessionals bij archiefvormers, zijn van harte welkom.


Samenwerking

KVAN/BRAIN organiseert deze gesprekken samen met het Nationaal Archief, omdat deskundigheidsbevordering een speerpunt in de onlangs vastgelegde nieuwe ambities is.

Met wie

De gesprekken worden gevoerd met de professionals die zich met kennis en kennisontwikkeling bezig houden.

Doelen: inventarisatie kennisbehoefte en meedoen

Tijdens de bijeenkomsten staat een concrete inventarisatie van de kennisbehoefte centraal. Welke vragen gaan we de komende jaren beantwoorden? Welke thema’s zijn de hiervan zijn het meest urgent? Welke eerder opgepakte onderwerpen (zoals o.a. te vinden in de Kennis- en Innovatie-agenda 2015) vragen om een vervolg? En: wie heeft al kennis opgedaan die kan helpen om die vragen te beantwoorden? Hoe houden we elkaar op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen? Op welke manier en hoe samen gaan we die kennisvragen beantwoorden?

Opbrengst

De oogst wordt samengebracht in een nieuwe Kennis- en Innovatie-agenda 2017.

Aan alle BRAIN/KVAN-leden is een uitnodiging gestuurd om een of twee vertegenwoordigers naar deze bijeenkomsten af te vaardigen. Maar iedereen die mee wil doen kan zich aanmelden en mee doen!

Stuur onderstaand aanmeldformulier naar: SecretariaatBedrijfsvoering@nationaalarchief.nl


01
feb

Vernieuwde website archief2020

De website van Archief2020 is vernieuwd. Op de website staat de oogst van 4 jaar archiefinnovatie uit de periode 2013-2016.


Archief 2020
Archief 2020 was van 2013 t/m 2016 een samenwerkingsverband van verschillende overheidspartners. Op de website staan de lessen uit ruim 30 pilotprojecten die verspreid over het hele land(externe link) zijn uitgevoerd, met tips van betrokkenen. Daarnaast zijn in tientallen landelijke projecten uit de jaren praktische instrumenten verzamelen in het programma Archief 2020 en project AIDO die helpen om archief- en overheidslagen duurzamer en open toegankelijk te maken. Genoeg stof voor gemeenten, provincies, waterschappen en archiefinstellingen om concreet werk te maken van digitaal archiveren.


Ga naar de nieuwe website van archief2020.

23
jan

Nieuwe selectielijst gemeentelijke organen

De nieuwe VNG-selectielijst ligt momenteel ter inzage. KVAN stelde bijgaande brief op waarmee gemeentearchivarissen de uitvoeringsorganen en samenwerkingsverbanden waar zij mee te maken hebben, kunnen attenderen op de nieuwe selectielijst.

Download hier de brief over de selectielijst.

23
jan

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De EU heeft onlangs de Algemene Verordening Gegevensbescherming vastgesteld. Deze is weliswaar rechtstreeks geldig in de lidstaten, maar de invoering ervan vroeg desondanks om nadere nationale wetgeving. KVAN/BRAIN reageerden in het kader van de internetconsultatie.


Lees hier de reactie van KVAN/BRAIN.


Kijk voor meer informatie over het wetsontwerp op: https://www.internetconsultatie.nl/uitvoeringswetavg

23
jan

Commentaar Records in Context

In internationaal verband (ICA) wordt al enige tijd gewerkt aan een nieuwe, multidimensionale beschrijvingsstandaard getiteld Records in Context. Samen met de Vlaamse collega’s van de VVBAD dienden KVAN/BRAIN hun commentaar op deze standaard in.


Bekijk hier de detailopmerkingen van KVAN/BRAIN over deze standaard. (excel)


Kijk voor meer informatie op: http://www.ica.org/en/call-comments-extended-release-records-contexts-egad.

23
jan

Lees het concept verslag ALV BRAIN/KVAN

Op 8 december besloten de leden van KVAN en BRAIN gezamenlijk tot een nieuwe koers. Lees hier het concept-verslag van deze belangrijke ledenvergadering.


Lees hier het conceptverslag.

20
dec

Modernisering EU auteursrecht ingediend

Op initiatief van de werkgroep auteursrechten is door 57 erfgoedinstellingen en brancheverenigingen een gezamenlijke reactie ingediend bij de ministeries van Economische Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Veiligheid en Justitie.


Deze reactie is onderdeel van de internetconsultatie die openstond tot 1 december. De reacties worden meegenomen bij het bepalen van het Nederlandse standpunt ten opzichte van het EU-richtlijnvoorstel Auteursrecht binnen de Digital Single Market (Deel I Richtlijn auteursrechten in de DSM). Naast een gezamenlijke reactie hebben een aantal instellingen ook individueel een reactie ingestuurd.


Lees hier meer over op de site van DEN.

21
nov

Historicidagen 2017

Van 24 tot 26 augustus 2017 worden de Historicidagen 2017 gehouden. Drie dagen vol inspirerende lezingen, debatten en workshops over alle mogelijke aspecten van geschiedbeoefening nu, voor alle historici: studenten, docenten, onderzoekers, historici werkzaam in archieven, musea, erfgoed, zzp-ers, kunsthistorici en publiekshistorici.De parallelsessies in het programma staan open voor presentaties. Deel je expertise, project of nieuwste inzichten en doe voor 27 februari een voorstel voor een bijdrage.

De Historicidagen 2017 zijn een initiatief van KNHG en worden georganiseerd in samenwerking met Universiteit Utrecht. De KVAN is partner.


Kijk ook op de website Historicidagen

21
sep

Brief auteursrechtenclaim

Op 21 september verzond BRAIN een brief over de auteursrechtenclaim die enkele archiefinstellingen ontvingen.


>>> Bekijk de brief hier


In een eigen reactie kan dan gerefereerd worden aan deze brief van BRAIN. De strekking van de brief is dat instellingen eerst moeten weten om welke rechthebbende en foto’s het gaat en inzicht moeten hebben in de houdbaarheid van de claim, voordat zij op het verzoek van het advocatenkantoor kunnen ingaan.

20
sep

Auteursrechtenclaim behandeld in ALV BRAIN en KVAN

In de eerste gecombineerde ALV van BRAIN en KVAN op 14 september is de auteursrechtenclaim die veel archiefinstellingen hebben ontvangen, behandeld.

Auteursrechtenclaim

Van belang veel leden is het besluit onder punt 5 t.a.v. de brief die een twintigtal BRAIN-leden heeft ontvangen van het advocatenkantoor Kneppelhout Korthals inzake een anonieme auteursrechtenclaim.


Update 21 september: bekijk hier de verzonden brief

Conform dit besluit werkt BRAIN momenteel in overleg met de juristen van het NA aan een reactie op deze brief. We vinden het van het grootste belang aan deze partij te laten zien dat de archiefbranche in deze een eenheid vormt en dat instellingen zich niet tegen elkaar laten uitspelen. Daarom een dringend verzoek aan alle leden die het aangaat om te wachten met het verzenden van een reactie aan Kneppelhout tot u een bericht krijgt dat onze brief verzonden is.

In een eigen reactie kan dan gerefereerd worden aan de brief van BRAIN. Verwachting is dat deze brief een dezer dagen kan worden verzonden. De strekking van de brief zal zijn dat instellingen eerst moeten weten om welke rechthebbende en foto’s het gaat en inzicht moeten hebben in de houdbaarheid van de claim, voordat zij op het verzoek van het advocatenkantoor kunnen ingaan.

Bekijk hier het verslag van de ALV op 14 september.

Heeft u een nieuwtje of een agenda item?

Stuur dan een mail naar bureau Brain
DNA