zoeken
18
mei

Cursus Leren Preserveren

Het Netwerk Digitaal Erfgoed, de NCDD en Het Nieuwe Instituut hebben met bijdragen van een aantal andere partners de cursus Leren Preserveren opgezet. De cursus beleeft zijn primeur in zomer/najaar 2017.

Lees verder
18
mei

Workshop Certificering

De vertaling naar uw organisatie

Het projectteam Certificering van het Netwerk Digitaal Erfgoed nodigt u uit voor de vervolgworkshop ‘Certificering: de vertaling naar uw organisatie’ op 29 juni bij het Utrechts Archief.

Datum/Tijd 29-06-2017, 10:00 - 16:30

Locatie Utrechts Archief

Lees verder

18
mei

Uw mening over ISO 13008

Gebruikt u de ISO-standaard 13008? De ISO-commissie bereidt een herziening voor en is benieuwd naar uw mening over deze standaard voor migratie en conversie.
Meepraten

17
mei

KVAN-dagen in het teken van publiek

Op maandag 12 en dinsdag 13 juni 2017 worden de jaarlijkse KVAN-dagen gehouden. Ditmaal in Dordrecht in het Energiehuis. Het thema dat dit jaar centraal staat is: Publiek!? Twee dagen lang bruist Dordrecht!

De jaarlijkse KVAN-dagen zijn een must voor elke archivaris en informatiespecialist. Sprekers uit het archief- en informatievakgebied, maar zeker ook van daarbuiten, zorgen voor prikkelende presentaties, discussies en rondetafelgesprekken over de ontwikkelingen en uitdagingen binnen het archiefwezen.


Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op www.kvan.nl

12
mei

International Archives Day: Friday 9 June 2017

The International Council on Archives invites you to celebrate the International Archives Day on Friday 9 June 2017 !

We invite you to celebrate the International Archives Day on the theme of the ALA-ICA Conference 2017 “Archives, Citizenship and Interculturalism” which will take place in Mexico from 27 to 29 November

Lees verder

10
mei

Aan de slag met de Omgevingswet

De werkgroep Omgevingswet van KVAN/BRAIN heeft onlangs advies uitgebracht aan het bestuur. Het advies vind je hier.

03
mei

Eindrapport Knooppunt Erfgoedsoftware Leveranciers

Twaalf leveranciers van erfgoedsoftware hebben zich in 2016, op uitnodiging van CLICKNL Cultureel Erfgoed en Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) verenigd in het Knooppunt Erfgoedsoftware Leveranciers (KnEL). Een verslag van de initiatieven en ideeën die in deze periode zijn ontwikkeld is nu te lezen in het eindrapport knooppunt erfgoedsoftware leveranciers.

Lees verder

03
mei

86% Nederlanders maakt gebruik vandigitaal erfgoed

Onafhankelijk onderzoek door GFK heeft uitgewezen dat 86% van de Nederlanders websites van erfgoedinstellingen, gemeenschappelijke erfgoedportals en bekende verhalenkanalen op het terrein van digitaal erfgoed bezoekt. Dit aantal is onderzocht in een nulmeting van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Het onderzoek is uitgevoerd door GfK Nederland en deze uitkomst wordt bekend gemaakt op 7 april door het Netwerk Digitaal Erfgoed op de NDE-conferentie in Den Bosch, die het startsein is van de Week van het Digitaal Erfgoed.

Lees verder

03
mei

ENUMERATE 2017: Doe mee en vul de vragenlijst in!

De nieuwe ENUMERATE Core Survey is online beschikbaar. DEN coördineert dit onderzoek als onderdeel van Europeana. Alle erfgoedinstellingen kunnen deze vragenlijst invullen.

Lees verder

21
apr

Toekenningen Smart Culture – Kunst en Cultuur

The Sensory Moving Image Archive (SEMIA) Boosting Creative Reuse for Artistic Practice and Research
Prof. dr. G. Fossati (Universiteit van Amsterdam), dr. H.M.M. van Vliet (Hogeschool van Amsterdam) en dr. E.L. Masson (Universiteit van Amsterdam)
Het SEMIA-project heeft tot doel te onderzoeken welke hulpmiddelen (analysesoftware, interfaces) nodig zijn om creatieve gebruikers – beeldend kunstenaars, de creatieve industrie, onderzoekers – in staat te stellen om gedigitaliseerde erfgoedcollecties, i.h.b. historisch bewegend beeld, te verkennen en te hergebruiken op basis van hun visuele kenmerken (licht en kleur, vorm of beweging).
Consortiumpartners: EYE Filmmuseum, Studio Louter en Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

19
apr

‘Hoe open zijn wij?’

Heeft u de online test al ingevuld?

Het online toets- en leermodel ‘Hoe open zijn wij?’ geeft archiefinstellingen en informatie- en archiefvormers inzicht in de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de eigen digitale informatie. Invullen levert ook gerichte aanbevelingen op om hergebruik van informatie en aanbieden van open data te verbeteren.

Doe de online test voor uw organisatie via www.hoeopenzijnwij.nl.

De test bestaat uit 31 vragen die zijn opgesteld met medewerking van branchevereniging BRAIN en DEN (Digitaal Erfgoed Nederland). Na invullen van de vragen ontvangt u automatisch voor uw organisatie een rapportage met aanbevelingen en relevante actiepunten, sommige met verwijzingen naar online beschikbare handreikingen of tools. Zo krijgt u inzicht in het thema hergebruik en open data in uw organisatie. U kunt zelf kiezen of u de resultaten deelt met anderen.

Het model is in november 2016 gelanceerd door Archief 2020. Heeft u suggesties of vragen, mail dan naar contact@nationaalarchief.nl.

19
apr

Regionaal Archief Rivierenland start met PID’s

Regionaal Archief Rivierenland is, samen met Netwerk Digitaal Erfgoed, Nationaal Archief en De Ree Archiefsystemen, gestart met een project om PIDs (Persistent Identifiers) te implementeren in MAIS-Flexis.

Nadere uitleg staat in dit nieuwsbericht.

Bij afronding van het project in mei komt deze programmatuur ook voor andere archiefdiensten beschikbaar die zijn aangesloten op archieven.nl en is er een slotbijeenkomst in Tiel.

14
apr

STUK VAN HET JAAR

Inspiratiedag pers & publieksbereik

Altijd al een kijkje willen nemen achter de schermen van het televisieprogramma ‘Verborgen Verleden’? Nieuwsgierig naar hoe jouw persbericht wél gelezen wordt door de redacties van landelijke media? En benieuwd welke rol verhalen, superhelden en een media database daarin kunnen spelen?

Lees verder (pdf)

05
apr

Let's make copyright right!

Campagne voor beter (c) voor onderwijs - rightcopyright

Deze campagne is opgezet als reactie op de voorstellen van de Commissie en de huidige amendementen in het EP voor onderwijs. De campagne is te vinden op www.rightcopyright.eu en vraagt iedereen die kwaliteitsonderwijs steunt om te tekenen. Een van de speerpunten van de campagne is dat erfgoedinstellingen erkend moeten worden voor hun rol in het onderwijs, en dus ook in de uitzondering gevangen moeten worden.

Alle steun voor deze campagne is welkom! Zie ook de 'spread the word' pagina: https://rightcopyright.eu/spread-the-word/

01
feb

Vernieuwde website archief2020

De website van Archief2020 is vernieuwd. Op de website staat de oogst van 4 jaar archiefinnovatie uit de periode 2013-2016.


Archief 2020
Archief 2020 was van 2013 t/m 2016 een samenwerkingsverband van verschillende overheidspartners. Op de website staan de lessen uit ruim 30 pilotprojecten die verspreid over het hele land(externe link) zijn uitgevoerd, met tips van betrokkenen. Daarnaast zijn in tientallen landelijke projecten uit de jaren praktische instrumenten verzamelen in het programma Archief 2020 en project AIDO die helpen om archief- en overheidslagen duurzamer en open toegankelijk te maken. Genoeg stof voor gemeenten, provincies, waterschappen en archiefinstellingen om concreet werk te maken van digitaal archiveren.


Ga naar de nieuwe website van archief2020.

23
jan

Nieuwe selectielijst gemeentelijke organen

De nieuwe VNG-selectielijst ligt momenteel ter inzage. KVAN stelde bijgaande brief op waarmee gemeentearchivarissen de uitvoeringsorganen en samenwerkingsverbanden waar zij mee te maken hebben, kunnen attenderen op de nieuwe selectielijst.

Download hier de brief over de selectielijst.

23
jan

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De EU heeft onlangs de Algemene Verordening Gegevensbescherming vastgesteld. Deze is weliswaar rechtstreeks geldig in de lidstaten, maar de invoering ervan vroeg desondanks om nadere nationale wetgeving. KVAN/BRAIN reageerden in het kader van de internetconsultatie.


Lees hier de reactie van KVAN/BRAIN.


Kijk voor meer informatie over het wetsontwerp op: https://www.internetconsultatie.nl/uitvoeringswetavg

23
jan

Commentaar Records in Context

In internationaal verband (ICA) wordt al enige tijd gewerkt aan een nieuwe, multidimensionale beschrijvingsstandaard getiteld Records in Context. Samen met de Vlaamse collega’s van de VVBAD dienden KVAN/BRAIN hun commentaar op deze standaard in.


Bekijk hier de detailopmerkingen van KVAN/BRAIN over deze standaard. (excel)


Kijk voor meer informatie op: http://www.ica.org/en/call-comments-extended-release-records-contexts-egad.

23
jan

Lees het concept verslag ALV BRAIN/KVAN

Op 8 december besloten de leden van KVAN en BRAIN gezamenlijk tot een nieuwe koers. Lees hier het concept-verslag van deze belangrijke ledenvergadering.


Lees hier het conceptverslag.

20
dec

Modernisering EU auteursrecht ingediend

Op initiatief van de werkgroep auteursrechten is door 57 erfgoedinstellingen en brancheverenigingen een gezamenlijke reactie ingediend bij de ministeries van Economische Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Veiligheid en Justitie.


Deze reactie is onderdeel van de internetconsultatie die openstond tot 1 december. De reacties worden meegenomen bij het bepalen van het Nederlandse standpunt ten opzichte van het EU-richtlijnvoorstel Auteursrecht binnen de Digital Single Market (Deel I Richtlijn auteursrechten in de DSM). Naast een gezamenlijke reactie hebben een aantal instellingen ook individueel een reactie ingestuurd.


Lees hier meer over op de site van DEN.

21
nov

Historicidagen 2017

Van 24 tot 26 augustus 2017 worden de Historicidagen 2017 gehouden. Drie dagen vol inspirerende lezingen, debatten en workshops over alle mogelijke aspecten van geschiedbeoefening nu, voor alle historici: studenten, docenten, onderzoekers, historici werkzaam in archieven, musea, erfgoed, zzp-ers, kunsthistorici en publiekshistorici.De parallelsessies in het programma staan open voor presentaties. Deel je expertise, project of nieuwste inzichten en doe voor 27 februari een voorstel voor een bijdrage.

De Historicidagen 2017 zijn een initiatief van KNHG en worden georganiseerd in samenwerking met Universiteit Utrecht. De KVAN is partner.


Kijk ook op de website Historicidagen

21
sep

Brief auteursrechtenclaim

Op 21 september verzond BRAIN een brief over de auteursrechtenclaim die enkele archiefinstellingen ontvingen.


>>> Bekijk de brief hier


In een eigen reactie kan dan gerefereerd worden aan deze brief van BRAIN. De strekking van de brief is dat instellingen eerst moeten weten om welke rechthebbende en foto’s het gaat en inzicht moeten hebben in de houdbaarheid van de claim, voordat zij op het verzoek van het advocatenkantoor kunnen ingaan.

20
sep

Auteursrechtenclaim behandeld in ALV BRAIN en KVAN

In de eerste gecombineerde ALV van BRAIN en KVAN op 14 september is de auteursrechtenclaim die veel archiefinstellingen hebben ontvangen, behandeld.

Auteursrechtenclaim

Van belang veel leden is het besluit onder punt 5 t.a.v. de brief die een twintigtal BRAIN-leden heeft ontvangen van het advocatenkantoor Kneppelhout Korthals inzake een anonieme auteursrechtenclaim.


Update 21 september: bekijk hier de verzonden brief

Conform dit besluit werkt BRAIN momenteel in overleg met de juristen van het NA aan een reactie op deze brief. We vinden het van het grootste belang aan deze partij te laten zien dat de archiefbranche in deze een eenheid vormt en dat instellingen zich niet tegen elkaar laten uitspelen. Daarom een dringend verzoek aan alle leden die het aangaat om te wachten met het verzenden van een reactie aan Kneppelhout tot u een bericht krijgt dat onze brief verzonden is.

In een eigen reactie kan dan gerefereerd worden aan de brief van BRAIN. Verwachting is dat deze brief een dezer dagen kan worden verzonden. De strekking van de brief zal zijn dat instellingen eerst moeten weten om welke rechthebbende en foto’s het gaat en inzicht moeten hebben in de houdbaarheid van de claim, voordat zij op het verzoek van het advocatenkantoor kunnen ingaan.

Bekijk hier het verslag van de ALV op 14 september.

Heeft u een nieuwtje of een agenda item?

Stuur dan een mail naar bureau Brain
DNA