zoeken
21
apr

Toekenningen Smart Culture – Kunst en Cultuur

The Sensory Moving Image Archive (SEMIA) Boosting Creative Reuse for Artistic Practice and Research
Prof. dr. G. Fossati (Universiteit van Amsterdam), dr. H.M.M. van Vliet (Hogeschool van Amsterdam) en dr. E.L. Masson (Universiteit van Amsterdam)
Het SEMIA-project heeft tot doel te onderzoeken welke hulpmiddelen (analysesoftware, interfaces) nodig zijn om creatieve gebruikers – beeldend kunstenaars, de creatieve industrie, onderzoekers – in staat te stellen om gedigitaliseerde erfgoedcollecties, i.h.b. historisch bewegend beeld, te verkennen en te hergebruiken op basis van hun visuele kenmerken (licht en kleur, vorm of beweging).
Consortiumpartners: EYE Filmmuseum, Studio Louter en Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

19
apr

‘Hoe open zijn wij?’

Heeft u de online test al ingevuld?

Het online toets- en leermodel ‘Hoe open zijn wij?’ geeft archiefinstellingen en informatie- en archiefvormers inzicht in de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de eigen digitale informatie. Invullen levert ook gerichte aanbevelingen op om hergebruik van informatie en aanbieden van open data te verbeteren.

Doe de online test voor uw organisatie via www.hoeopenzijnwij.nl.

De test bestaat uit 31 vragen die zijn opgesteld met medewerking van branchevereniging BRAIN en DEN (Digitaal Erfgoed Nederland). Na invullen van de vragen ontvangt u automatisch voor uw organisatie een rapportage met aanbevelingen en relevante actiepunten, sommige met verwijzingen naar online beschikbare handreikingen of tools. Zo krijgt u inzicht in het thema hergebruik en open data in uw organisatie. U kunt zelf kiezen of u de resultaten deelt met anderen.

Het model is in november 2016 gelanceerd door Archief 2020. Heeft u suggesties of vragen, mail dan naar contact@nationaalarchief.nl.

19
apr

Regionaal Archief Rivierenland start met PID’s

Regionaal Archief Rivierenland is, samen met Netwerk Digitaal Erfgoed, Nationaal Archief en De Ree Archiefsystemen, gestart met een project om PIDs (Persistent Identifiers) te implementeren in MAIS-Flexis.

Nadere uitleg staat in dit nieuwsbericht.

Bij afronding van het project in mei komt deze programmatuur ook voor andere archiefdiensten beschikbaar die zijn aangesloten op archieven.nl en is er een slotbijeenkomst in Tiel.

14
apr

STUK VAN HET JAAR

Inspiratiedag pers & publieksbereik

Altijd al een kijkje willen nemen achter de schermen van het televisieprogramma ‘Verborgen Verleden’? Nieuwsgierig naar hoe jouw persbericht wél gelezen wordt door de redacties van landelijke media? En benieuwd welke rol verhalen, superhelden en een media database daarin kunnen spelen?

Lees verder (pdf)

05
apr

Let's make copyright right!

Campagne voor beter (c) voor onderwijs - rightcopyright

Deze campagne is opgezet als reactie op de voorstellen van de Commissie en de huidige amendementen in het EP voor onderwijs. De campagne is te vinden op www.rightcopyright.eu en vraagt iedereen die kwaliteitsonderwijs steunt om te tekenen. Een van de speerpunten van de campagne is dat erfgoedinstellingen erkend moeten worden voor hun rol in het onderwijs, en dus ook in de uitzondering gevangen moeten worden.

Alle steun voor deze campagne is welkom! Zie ook de 'spread the word' pagina: https://rightcopyright.eu/spread-the-word/

22
mrt

Samenwerking Mondriaanfonds met voordekunst

Voordekunst en het Mondriaan Fonds verlengen dit jaar hun samenwerking en starten met een stimuleringsbijdrage voor individuele kunstenaars en beeldende kunst en erfgoedinstellingen. Het Mondriaan Fonds draagt 20 procent van het benodigde bedrag (met een maximum van 2.000 euro) bij aan geselecteerde projecten die bij voordekunst een crowdfundcampagne zijn gestart. De bijdrage van het Mondriaan Fonds is voorwaardelijk: alleen wanneer de maker of instelling er in slaagt het overige deel via het publiek op te halen, wordt de bijdrage daadwerkelijk uitgekeerd. Belangrijkste doelstellingen van dit pilotproject zijn het stimuleren van ondernemerschap van makers en instellingen extra te prikkelen en vertrouwen te wekken bij potentiële donateurs om te geven. Op deze manier wordt het draagvlak voor kunst en cultuur extra vergroot.

Lees verder

10
mrt

JONGE MEDIAMAKERS TONEN HUN WERK BIJ BEELD EN GELU

Op 16 maart 2017 opent het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid de expo “Open Media Art: Nieuwe verhalen uit het archief”. Bezoekers beleven hier vier nieuwe werken van vijf jonge makers, geïnspireerd door materiaal uit het archief van Beeld en Geluid. Elki Boerdam, Anna Klevan, Tereza Ruller en Superposition (Bram Bogaerts en Robin Smits) hebben acht maanden lang het archief doorgespit om nieuwe verhalen op basis van Nederlands audiovisueel erfgoed te maken.

Lees verder

10
mrt

Conferentie Digitalisering van Cultuur en Erfgoed

Vanaf nu kun je je inschrijven voor de conferentie Digitalisering van Cultuur en Erfgoed, die plaatsvindt op 16 mei in Amersfoort bij het Oude Magazijn. Deze conferentie, het startschot voor de nieuwe beleidsperiode van DEN, is opgezet als ontmoeting tussen cultuurmakers en erfgoedbeheerders om kennis uit te wisselen over digitale archivering en verwante onderwerpen. Multimediakunstenaar Eboman zal een optreden verzorgen en vertellen over zijn eigen archiveringspraktijk.

Lees meer

01
feb

Vernieuwde website archief2020

De website van Archief2020 is vernieuwd. Op de website staat de oogst van 4 jaar archiefinnovatie uit de periode 2013-2016.


Archief 2020
Archief 2020 was van 2013 t/m 2016 een samenwerkingsverband van verschillende overheidspartners. Op de website staan de lessen uit ruim 30 pilotprojecten die verspreid over het hele land(externe link) zijn uitgevoerd, met tips van betrokkenen. Daarnaast zijn in tientallen landelijke projecten uit de jaren praktische instrumenten verzamelen in het programma Archief 2020 en project AIDO die helpen om archief- en overheidslagen duurzamer en open toegankelijk te maken. Genoeg stof voor gemeenten, provincies, waterschappen en archiefinstellingen om concreet werk te maken van digitaal archiveren.


Ga naar de nieuwe website van archief2020.

23
jan

Nieuwe selectielijst gemeentelijke organen

De nieuwe VNG-selectielijst ligt momenteel ter inzage. KVAN stelde bijgaande brief op waarmee gemeentearchivarissen de uitvoeringsorganen en samenwerkingsverbanden waar zij mee te maken hebben, kunnen attenderen op de nieuwe selectielijst.

Download hier de brief over de selectielijst.

23
jan

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De EU heeft onlangs de Algemene Verordening Gegevensbescherming vastgesteld. Deze is weliswaar rechtstreeks geldig in de lidstaten, maar de invoering ervan vroeg desondanks om nadere nationale wetgeving. KVAN/BRAIN reageerden in het kader van de internetconsultatie.


Lees hier de reactie van KVAN/BRAIN.


Kijk voor meer informatie over het wetsontwerp op: https://www.internetconsultatie.nl/uitvoeringswetavg

23
jan

Commentaar Records in Context

In internationaal verband (ICA) wordt al enige tijd gewerkt aan een nieuwe, multidimensionale beschrijvingsstandaard getiteld Records in Context. Samen met de Vlaamse collega’s van de VVBAD dienden KVAN/BRAIN hun commentaar op deze standaard in.


Bekijk hier de detailopmerkingen van KVAN/BRAIN over deze standaard. (excel)


Kijk voor meer informatie op: http://www.ica.org/en/call-comments-extended-release-records-contexts-egad.

23
jan

Lees het concept verslag ALV BRAIN/KVAN

Op 8 december besloten de leden van KVAN en BRAIN gezamenlijk tot een nieuwe koers. Lees hier het concept-verslag van deze belangrijke ledenvergadering.


Lees hier het conceptverslag.

20
dec

Modernisering EU auteursrecht ingediend

Op initiatief van de werkgroep auteursrechten is door 57 erfgoedinstellingen en brancheverenigingen een gezamenlijke reactie ingediend bij de ministeries van Economische Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Veiligheid en Justitie.


Deze reactie is onderdeel van de internetconsultatie die openstond tot 1 december. De reacties worden meegenomen bij het bepalen van het Nederlandse standpunt ten opzichte van het EU-richtlijnvoorstel Auteursrecht binnen de Digital Single Market (Deel I Richtlijn auteursrechten in de DSM). Naast een gezamenlijke reactie hebben een aantal instellingen ook individueel een reactie ingestuurd.


Lees hier meer over op de site van DEN.

21
nov

Historicidagen 2017

Van 24 tot 26 augustus 2017 worden de Historicidagen 2017 gehouden. Drie dagen vol inspirerende lezingen, debatten en workshops over alle mogelijke aspecten van geschiedbeoefening nu, voor alle historici: studenten, docenten, onderzoekers, historici werkzaam in archieven, musea, erfgoed, zzp-ers, kunsthistorici en publiekshistorici.De parallelsessies in het programma staan open voor presentaties. Deel je expertise, project of nieuwste inzichten en doe voor 27 februari een voorstel voor een bijdrage.

De Historicidagen 2017 zijn een initiatief van KNHG en worden georganiseerd in samenwerking met Universiteit Utrecht. De KVAN is partner.


Kijk ook op de website Historicidagen

21
sep

Brief auteursrechtenclaim

Op 21 september verzond BRAIN een brief over de auteursrechtenclaim die enkele archiefinstellingen ontvingen.


>>> Bekijk de brief hier


In een eigen reactie kan dan gerefereerd worden aan deze brief van BRAIN. De strekking van de brief is dat instellingen eerst moeten weten om welke rechthebbende en foto’s het gaat en inzicht moeten hebben in de houdbaarheid van de claim, voordat zij op het verzoek van het advocatenkantoor kunnen ingaan.

20
sep

Auteursrechtenclaim behandeld in ALV BRAIN en KVAN

In de eerste gecombineerde ALV van BRAIN en KVAN op 14 september is de auteursrechtenclaim die veel archiefinstellingen hebben ontvangen, behandeld.

Auteursrechtenclaim

Van belang veel leden is het besluit onder punt 5 t.a.v. de brief die een twintigtal BRAIN-leden heeft ontvangen van het advocatenkantoor Kneppelhout Korthals inzake een anonieme auteursrechtenclaim.


Update 21 september: bekijk hier de verzonden brief

Conform dit besluit werkt BRAIN momenteel in overleg met de juristen van het NA aan een reactie op deze brief. We vinden het van het grootste belang aan deze partij te laten zien dat de archiefbranche in deze een eenheid vormt en dat instellingen zich niet tegen elkaar laten uitspelen. Daarom een dringend verzoek aan alle leden die het aangaat om te wachten met het verzenden van een reactie aan Kneppelhout tot u een bericht krijgt dat onze brief verzonden is.

In een eigen reactie kan dan gerefereerd worden aan de brief van BRAIN. Verwachting is dat deze brief een dezer dagen kan worden verzonden. De strekking van de brief zal zijn dat instellingen eerst moeten weten om welke rechthebbende en foto’s het gaat en inzicht moeten hebben in de houdbaarheid van de claim, voordat zij op het verzoek van het advocatenkantoor kunnen ingaan.

Bekijk hier het verslag van de ALV op 14 september.

Heeft u een nieuwtje of een agenda item?

Stuur dan een mail naar bureau Brain
DNA