zoeken
13
okt

Wat brengt ons het nieuwe regeerakkoord?

Wat zegt het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst over archieven, erfgoed, informatie en digitalisering? KVAN/BRAIN zette het hier op een rijtje.

11
okt

KVAN/BRAIN over rapport kortere overbrengstermijn

Het bestuur van KVAN/BRAIN heeft in een brief aan de minister van OCW laten weten voorstander te zijn van een drastische verkorting van de overbrengingstermijn. OCW liet de impact van een dergelijke maatregel onderzoeken naar aanleiding van de motie Segers, volgend op de affaire rond 'het bonnetje van Teeven'. KVAN/BRAIN benadrukt in reactie op het onderzoeksrapport dat alleen een kortere overbrengingstermijn niet voldoende is om de Archiefwet aan te passen aan de digitale tijd en eisen van transparantie. KVAN/BRAIN breken met het oog daarop een lans voor de Wet Open Overheid, die nu voorligt in de Eerste Kamer. Invoering van de WOO in combinatie met een aanzienlijk kortere overbrengingstermijn zou een grote impuls zijn voor verbetering van de kwaliteit van de overheidsinformatievoorziening.

11
okt

Reinwardt Academie zoekt stageplaatsen

De stageperiode van de tweedejaarsstudenten loopt van 29 januari tot en met 11 mei 2018. Naast de werkzaamheden voor de instelling, krijgt de student vanuit de opleiding opdrachten op het gebied van publieksonderzoek, organisatiekunde, en erfgoedtheorie. Hiermee laten wij de student vanuit een professionele invalshoek kijken naar de beroepspraktijk. Er is gekozen voor een geïntegreerde aanpak tussen werken en leren. De student verricht circa 30 uur per week werkzaamheden voor uw organisatie en besteedt ongeveer 10 uur per week aan opdrachten vanuit de academie. Lees meer in het document Informatie tweedejaarsstage bachelor Cultureel erfgoed. Voor vragen kunt u contact opnemen met stagecoördinator Mirjam Wijnands via rwa-stagebureau@ahk.nl. Meer info op de website van de Reinwardt Academie.

09
okt

Successvol mini-congres Leren preserveren

Op 21 september kwamen zo'n 50 professionals uit diverse sectoren bij elkaar bij Het Nieuwe Instituut in Rotterdam om van gedachten te wisselen over het kennisniveau op het gebied van digitale duurzaamheid: weten we wat we zouden moeten weten? Hoe weten we wat we moeten weten? In een interessante bijeenkomst gaven een aantal sprekers daarop hun visie. Lees hier het verslag van deze rijkgevulde bijeenkomst.

09
okt

Ketelaarlezing Gary Wolf: Quantified Self

Hoeveel stappen zet je op een dag? Hoe hoog zijn je hartslag en bloeddruk? Hoe lang heb je vannacht geslapen?
De huidige generatie digitale apparaten maakt het steeds makkelijker ons eigen gedrag te registreren. Of datgene wat zich in ons lijf afspeelt. Meten is weten. Maar wie weet wat? Het verzamelen van al die persoonlijke data brengt interessante vraagstukken met zich mee.Hoe sla je deze data op? Hoe houd je het duurzaam toegankelijk? Hoe ga je om met privacyvraagstukken zodra je de data deelt of samenvoegt? Wie is uiteindelijk eigenaar van deze data? Het opslaan van persoonlijke informatie kan ook risico's met zich meebrengen.

Het is de hoogste tijd dat archief- en informatieprofessionals hierover het gesprek met elkaar aangaan. Kom op 16 november naar de Ketelaarlezing en voer dit belangrijke debat. Reserveer via events@nationaalarchief.nl

22
sep

International Digital Preservation Day: doe mee!

Op 30 november vindt de eerste International Digital Preservation Day plaats. We staan dan stil bij wat we met elkaar al hebben bereikt en hopen nog meer bewustzijn en betrokkenheid te creëren voor wat ons in de komende jaren nog te doen staat om ons maatschappelijke digitale geheugen voor de toekomst veilig te stellen. De dag is ook bedoeld om de aandacht te vestigen op digitale collecties .

Ook Nederland neemt deel aan dit initiatief. Check de NCDD voor meer info.


Oproep tot deelname
Lever voor 30 september uw bijdrage aan de Digitally Endangered Species List - een lijst van de digitale informatie die het meest in zijn voortbestaan wordt bedreigd. Dit is een internationaal inititief van DPC ter gelegenheid van IDPD.


Wil je met je organisatie deelnemen door middel van een bijeenkomst, blog, artikel of een ander initiatief? Laat het weten via info@ncdd.nl. Zij kunnen helpen bij het verspreiden van je initiatief en nemen je instelling op in de IDPD-agenda.

22
sep

Impact Verkorting Overbrengingstermijn

Naar aanleiding van de affaire Cees H. en het daarop volgende rapport van de Erfgoedinspectie over het archiefbeheer rondom ontnemingsbeschikkingen, dienden kamerlid Segers e.a. een motie in waarin zij pleiten voor aanpassing van de Archiefwet aan de digitale ontwikkelingen en eisen van transparantie. In dat kader pleitten Segers c.s. voor verkorting van de overbrengingstermijn. OCW liet daarop een impactanalyse uitvoeren met betrekking tot een kortere overbrengingstermijn. Het rapport is inmiddels verschenen en, vanwege de demissionaire status van het kabinet, door de minister van OCW zonder standpuntbepaling doorgestuurd aan de Tweede Kamer. KVAN/BRAIN bereiden momenteel een reactie op het rapport voor.

22
sep

Lancering Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA

Vanaf 25 september kunnen alle gebruikers van het online platform informatie2020 terecht op de nieuwe website van het Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA): kia.pleio.nl. Dat betekent dat alle kennisplatforms en bijbehorende informatie vanaf dan via de KIA-site te bezoeken en raadplegen zijn. Momenteel is het nog dezelfde inhoud in een nieuw jasje. Maar dat gaat veranderen. KIA is namelijk een initiatief van Nationaal Archief, KVAN/BRAIN en Archief 2.0. Samen bouwen we aan dé ontmoetingsplaats voor informatie- en archiefprofessionals.

KIA staat voor Kennisnetwerk Informatie en Archief. Met de lancering van de nieuwe naam en website, wordt ook de kleurrijke vormgeving geïntroduceerd. Deze verwijst naar ons motto 'Kennisdelen zit in ons DNA'.

Word lid van een van de diverse kennisplatforms, neem deel aan discussies, werk online samen of wissel kennis uit: het kan allemaal!

Heeft u een nieuwtje of een agenda item?

Stuur dan een mail naar bureau Brain
DNA