zoeken

agenda

di 30 jan | 13.00-17.00 uur
do 8 feb

Op donderdag 8 februari 2018 staat SURF op de conferentie National Collaboration in RDM: Celebrating Achievements, Shaping Future Directions stil bij de resultaten van de eerste 3 jaar samenwerken in het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management. Info en aanmelden via SURF.

wo 7 feb

Info en aanmelden via Beeld en Geluid

vr 9 feb | 18.00-18.00 uur
HACK-a-LOD | Amsterdam

HackaLOD 2018 is de culturele Linked Open Data hackathon van 2018. Op vrijdag 9 en 10 februari kan je aan de slag om nieuwe apps te maken op basis van data uit collecties van culturele instellingen. Een vakjury bepaalt wie de beste apps hebben gemaakt, en daarmee prijzen winnen.
Speciale aandacht gaat uit naar het gebruik van linked data waarmee het mogelijk wordt om diverse collecties te combineren, te verrijken op basis van analyse en op innovatieve wijze te presenteren. Info en aanmelden via Hack-a-LOD

do 15 feb

De veranderende bevolkingssamenstelling van de grote West-Europese steden stelt niet alleen overheden maar ook erfgoedorganisaties voor grote uitdagingen. Tijdens de conferentie zal besproken worden in hoeverre immaterieel erfgoed handvatten kan bieden voor een vruchtbare discussie over erfgoed en identiteit in het tijdperk van superdiversiteit. Info en aanmelden via Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed.

di 6 feb

Cursusdagen op 6 febuari, 13 maart en 17 april. Inschrijven en info via Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid

Heeft u een nieuwtje of een agenda item?

Stuur dan een mail naar bureau Brain
DNA