zoeken
10
apr

Erfgoed Leiden verliest auteursrechtzaak Voet

Erfgoed Leiden en omstreken is door de kantonrechter veroordeeld tot betaling van een bedrag van 75 euro per foto voor het online geplaatst hebben van 25 anoniem gepubliceerde foto's uit de jaren veertig en vijftig. Bovendien wordt Erfgoed Leiden veroordeeld in de kosten van ruim € 12.500-.
Het gaat om oude prentbriefkaarten van stadsgezichten uit Leiden en omgeving zonder vermelding van de naam van de fotograaf die Erfgoed Leiden online plaatste in het kader van haar taak als regionale archiefinstelling.

Erfgoed Leiden, BRAIN en hun advocaat mr. Dirk Visser gaan in overleg over het vonnis en hoe hiermee om / verder te gaan, inclusief de mogelijkheid van hoger beroep. Nader bericht daarover volgt.
Lees de volledige reactie van BRAIN op het vonnis.
Lees het volledige vonnis van de kantonrechter.

03
apr

Archievenblad 3/2018 is uit

Het aprilnummer van het Archievenblad staat in het teken van erfgoed, archeologie en musea. Enkele leestips:


Succesvol campagne voeren voor erfgoed
In februari won het Nationaal Archief de verkiezing van het Pronkstuk van Nederland met het Plakkaat van Verlatinge. Vera Weterings analyseerde deze verkiezing en de campagne van de Nationale Museum Week (‘Ons echte goud'). Wat kunnen we leren van deze succesformules die erfgoed onder de aandacht brengen van een breed publiek?


Archeologische vondsten als Linked Open Data
Stijn Heeren laat zien hoe via het programma Portable Antiquities of the Netherlands meer dan 200.000 kleine archeologische vondsten online doorzoekbaar zijn gemaakt.


Archieven en onderwijs
Ellen Loozen, Caroline Nieuwendijk en Stefanie van Odenhoven doen verslag van de Winterschool Archives and Education 2018. Hoe kun je het gebruik van archieven in het onderwijs stimuleren?


Digital Humanities helpt onderzoek verder
Melvin Wevers, Jelle van Lottum en Marieke van Erp bespreken de mogelijkheden van digital humanities aan de hand van de casussen van Delpher en de Prize Papers. Ze wijzen erop dat er aandacht moet zijn voor complexiteit van zowel de databron als de onderliggende technologie en voor het trainen van gebruikers voor het doen van onderzoek met digitale bronnen.


Archiefinstellingen en gemeenschappelijke regelingen
Steeds meer archiefinstellingen hebben de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Roland Bisscheroux bespreekt de verschillende vormen die mogelijk zijn. Ook besteedt hij aandacht aan de spanning tussen schaalvergroting en lokale/regionale identiteit.

23
mrt

Maatwerkopleiding Privacy: inschrijving geopend

Het Nationaal Archief en KVAN/BRAIN organiseren een maatwerkopleiding voor archiefprofessionals over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Deze nieuwe wet roept in de archiefsector veel vragen op, met name rondom de omgang met persoonsgegevens die in archiefbescheiden en archieftoegangen zijn opgenomen. Sommige van die vragen zijn eenvoudig te beantwoorden, maar de meeste zijn ook voor deskundigen op het gebied van archief- en privacywetgeving best ingewikkeld. Daarom besteedt de opleiding niet alleen tijd aan het leren kennen van de AVG, maar gaan de cursisten ook aan de slag met casuïstiek uit hun eigen werkpraktijk. Voor meer informatie en aanmelding verwijzen we naar het Nationaal Archief.

23
mrt

Aprilthema Erfgoedjaar: gemaakt landschap

Iedere maand van het Europees Erfgoedjaar 2018 staat er een ander thema centraal. In april is dat het gemaakte landschap. De Archiefcollectie Nederland heeft fantastische en uiteenlopende bronnen te bieden voor onderzoek naar het gemaakte landschap. Een mooie gelegenheid om die in de schijnwerpers te zetten. Meld je nieuws en activiteiten hieromtrent aan de organisatoren van het Erfgoedjaar.

19
mrt

Oproep: nomineer de Jonge Archivaris van het Jaar

De verkiezing Jonge Archivaris van het Jaar 2018 wordt georganiseerd om startende archivarissen eens extra in de spotlights te zetten en daarmee aan te moedigen bij het realiseren van hun plannen.
Iedereen die een jonge archivaris kent die aan de criteria voor nominatie voldoet kan hem of haar tot en met 27 april nomineren via het nominatieformulier op de website van JONG archivarissen, het netwerk voor aankomende en startende archiefprofessionals. JONG archivarissen is de voortzetting van SNAAI, de sectie voor jonge archivarissen binnen de KVAN. De verkiezing van de Jonge Archivaris van het Jaar is de eerste activiteit waarmee JONG archivarissen naar buiten treedt.

26
feb

Stuk van het Jaar verkiezing 2018

In 2018 vindt voor de vierde keer de verkiezing plaats van het Stuk van het jaar. Opstand is het thema, in aansluiting op dat van de Maand van de Geschiedenis. Hoe je mee kunt doen, lees je in de eerste van een reeks speciale nieuwsbrieven die de organisatoren in de aanloop naar de verkiezing uitbrengen.

Heeft u een nieuwtje of een agenda item?

Stuur dan een mail naar bureau Brain
DNA