zoeken
14
mei

Symposium Archiefvorming&erfgoedpolitiek 1780-1815

Sinds het voorjaar van 2015 loopt aan het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit Leiden het onderzoeksproject The persistence of civic identities in the Netherlands, 1747-1848 onder leiding van prof. Judith Pollmann en prof. Henk te Velde. Dit project richt zich op lokale en regionale identiteiten in de late achttiende en vroege negentiende eeuw en onderzoekt in hoeverre de politieke ontwikkelingen in deze periode de dagelijkse praktijken en ideeën van burgerschap beïnvloedden. Een van de thema's van het project is archiefvorming en erfgoedpolitiek. Welke gevolgen hadden alle regimewisselingen in de periode 1750-1850 voor de omgang met archiefstukken en andere vormen van materieel erfgoed? Middels een symposium willen de onderzoekers hun inmiddels verworven kennis over deze periode graag delen met instanties die zich met lokaal en regionaal erfgoed bezighouden, in het bijzonder met stedelijke en provinciale archieven en musea. Tegelijkertijd hopen zij zelf ook weer veel te leren van de aanwezigen uit de museum- en archiefwereld, zowel over de omgang met erfgoed in der periode rond 1800 als over vergelijkbare problematiek in de huidige tijd.
De inhoudelijke invulling van het symposium staat nog niet vast. De organisatoren ontvangen graag suggesties voor sprekers, interessante cases of mogelijk geïnteresseerde instanties of belangstellenden voor het thema.
Het symposium zal waarschijnlijk plaatsvinden op 9 november 2018 in het Nationaal Archief. Klik hier voor meer info.
Suggesties en/of belangstelling? Neem contact op met de organisatoren: Diederik Smit
(d.e.j.smit@hum.leidenuniv.nl, +31 71 527 2705) en Carolien Boender (c.boender@hum.leidenuniv.nl, +31 71 527 4142)

14
mei

Stemmen op de Jonge Archivaris van 2018

Stem mee voor de Publieksprijs Jonge Archivaris van 2018
De verkiezing van de Jonge Archivaris van het Jaar kent een publieks- en vakjuryprijs. Voor beide prijzen vindt de prijsuitreiking plaats tijdens de Archiefdagen op 11 juni 2018 om 16.30 uur in de Frans Boermanszaal in Theater De Maaspoort in Venlo. De winnaars ontvangen naast eeuwige roem, ook een tablet èn een jaarlidmaatschap van KVAN/BRAIN.
De genomineerden zijn:
- Welmoed Bons
- Evelien Vermeeren-de Jonge
- Lise Koning
- Jasper Snoeren
- Ingeborg Huijberts
Breng nu via de site van JONG Archivarissen eenmalig jouw stem uit op één van de bovenstaande genomineerden voor de publieksprijs! Dit kan tot en met vrijdag 8 juni. De vakjury zal uit de vijf genomineerden de winnaar selecteren van de vakjuryprijs.


14
mei

Rapport quickscan en factsheet beschikbaar

Mathieu Paapst van ICTRecht voerde in de afgelopen maanden in opdracht van KVAN/BRAIN een quickscan uit bij drie onderling totaal verschillende archiefinstellingen: NIOD, RHC Eindhoven en Haags Gemeentearchief. Op basis van de bevindingen van deze drie onderzoeken zijn een aantal generieke thema's en aandachtspunten geïdentificeerd. Deze zijn uitvoerig besproken tijdens twee bijeenkomsten met de werkgroep AVG, waarna er generieke analyses van zijn gemaakt en aanbevelingen voor zijn geformuleerd. Het adviesrapport is nu gepubliceerd op de websites van KVAN en BRAIN en wordt ook gedeeld via het Kennisplatform Juridische Aangelegenheden op KIA.
Naast het adviesrapport leverde Paapst ook een factsheet op voor de interpretatie en toepassing van de AVG in de archiefsector.

14
mei

Veel media-aandacht voor auteursrechtproblematiek

Veel archiefinstellingen hebben naar aanleiding van het vonnis in de zaak Voet beeldmateriaal offline gehaald waarvan zij in het licht van deze uitspraak niet langer zeker zijn dat ze het zonder risico kunnen en mogen publiceren. Bij elkaar gaat het om honderduizenden beelden van tientallen instellingen. KVAN/BRAIN vroeg met een persbericht aandacht voor de gevolgen hiervan voor publiek en instellingen. Dat heeft veel publiciteit gegenereerd bij onder andere Omroep Max, het Radio 1 Journaal, de Volkskrant, NOS, Binnenlands bestuur en vele lokale en regionale media. Her en der verschenen interessante blogs naar aanleiding van de zaak:
Kennisland

iBestuur
Hoewel de gevolgen van de zaak Voet betreurenswaardig zijn, helpt deze casus wel om de noodzaak aan te tonen van de modernisering van het auteursrecht en de invoering van Extended Collective Licensing.

26
apr

BRAIN slaat alarm over gevolgen zaak Voet

BRAIN zocht vandaag de publiciteit over de zaak Voet door een persbericht te verspreiden over het massaal offline halen van beeldmateriaal naar aanleiding van deze zaak.

Erfgoed Leiden heeft deze week hoger beroep aangetekend tegen het teleurstellende vonnis van de kantonrechter. Inmiddels hebben 16 andere leden van BRAIN een sommatie van de advocaat van de heer Voet ontvangen om een schadevergoeding en een bedrag aan juridische kosten te betalen. BRAIN ondersteunt deze leden met advies en zet daarbij auteursrechtjurist Dirk Visser in.

26
feb

Stuk van het Jaar verkiezing 2018

In 2018 vindt voor de vierde keer de verkiezing plaats van het Stuk van het jaar. Opstand is het thema, in aansluiting op dat van de Maand van de Geschiedenis. Hoe je mee kunt doen, lees je in de eerste van een reeks speciale nieuwsbrieven die de organisatoren in de aanloop naar de verkiezing uitbrengen.

Heeft u een nieuwtje of een agenda item?

Stuur dan een mail naar bureau Brain
DNA