zoeken

criteria en contributie

Lidmaatschap staat open voor Nederlandse instellingen en organisatieonderdelen, die een functie hebben op het gebied van beheren, beschikbaar stellen of inspecteren van archieven en aanverwante collecties en die aan een van de volgende voorwaarden voldoen:
-de instelling valt onder de werking van de Archiefwet;
-de archieven en collecties die de instelling beheert zijn openbaar, behoudens de uitzonderingen die de archiefvormers bij overdracht hebben bedongen.


De hoogte van de contributie is gekoppeld aan de begroting van de betrokken instelling. Erfgoedbrede instellingen, waarbij archief-beheer een van de onderdelen is van hun takenpakket, kunnen naar rato lid worden.


» download het aanmeldingsformulier

  

Klasse

Begroting 2015 in Euro’s

Contributie

1

> 1.421.000

2.170

2

710.500 – 1.421.000

1.628

3

355.250 – 710.500

   814

4

142.100 – 355.250

   408

5

71.050 – 142.100

   272

6

< 71.050

   136

 


Contact

Stuur een mail naar bureau Brain
DNA