zoeken

Beleids- en activiteitenplan

In juni 2007 werd de Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland opgericht.


In 2009 formuleerden KVAN en BRAIN samen in een visiedocument hun ambitie en doelstellingen voor de komende jaren. In deze inspirerende langetermijnvisie (Archiveren = Vooruitzien) maakten de verenigingen zich samen sterk voor het afsluiten van een interbestuurlijk convenant tussen Rijk, IPO en VNG op het gebied van archiefbeleid. Zo werd onder meer het belang benadrukt van een landelijke standaard voor e-depotvoorzieningen, zodat alles wat er tot stand komt uitwisselbaar en koppelbaar is.


Eind 2015 besloten de leden van BRAIN en KVAN dat beide verenigingen een intensief, niet-vrijblijvend samenwerkingsverband zouden aangaan. Vorm en inhoud van deze samenwerking krijgen in de loop van 2016 vorm. Leidend daarbij is de visie op de samenwerking die in nauwe samenspraak tussen beide besturen en achterbannen tot stand is gekomen.


In 2016 werken beide besturen aan de hand van het implementatieplan aan de beleidsmatige en organisatorische vormgeving van de samenwerking.


Download het implementatieplan voor de samenwerking KVAN-BRAIN

 

Download de visie op de samenwerking KVAN-BRAIN  2015

 

Download het activiteitenplan 2014

 

Download het activiteitenplan 2013

 

Download het activiteitenplan 2o12

 

Download het activiteitenplan 2011

 

Download het activiteitenplan 2010

 

Download het visiedocument Archiveren = vooruitzien

 

Download het beleidsplan 2008-2009.


Contact

Stuur een mail naar bureau Brain
DNA