zoeken

Missie en doelstelling

BRAIN verbindt, versterkt en ondersteunt instellingen die archieven en documentaire verzamelingen vormen en beheren, om die instellingen in staat te stellen de maatschappelijke, culturele en informatieve waarde van die collecties optimaal tot hun recht te laten komen, en schept daarvoor de benodigde voorwaarden door op te treden als lobbyist, dienstverlener/adviseur, platform en ‘gilde’.DNA