zoeken

Algemene Ledenvergadering

KVAN/BRAIN organiseren twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering. Op deze vergaderingen kunnen zowel de instellingsleden als de individuele leden meepraten over het te voeren beleid.


In de voorjaars ALV worden het jaarverslag en de jaarrekening aan de leden voorgelegd.

In de najaars ALV worden het activiteitenplan en de begroting voor het komende verenigingsjaar voorgelegd.

DNA