zoeken

Bestuur - wie doet wat?

Het bestuur van BRAIN bestaat uit:


Chantal Keijsper (voorzitter). Chantal onderhoudt namens BRAIN de contacten met beleidsbepalers (Archief 2020, ARA) en koepelorganisaties als DEN, Kunsten '92 etc.. Als directeur van Het Utrechts Archief vormt Chantal ook de schakel met Regionale Historische Centra.

Ella Kok-Majewska (secretaris). Ella stuurt als secretaris het bureau van BRAIN aan, en houdt zich bezig met Openbaarheid en Open Toegang.

Bennie Blom (penningmeester). Bennie houdt zich naast het penningmeesterschap bezig met de sectie kwaliteitszorg van BRAIN.

Sigfried Janzing (lid). Sigfried heeft zitting in de projecgroep HRM en neemt namens BRAIN zitting in het Platform Archiefonderwijs en -onderzoek.


Puck Huitsing (lid).Puck heeft namens het bestuur zitting in de sectie Archieftoezicht.


Vereniging en bestuur worden ondersteund door Margreet Windhorst (Raamwerk advies en tekst).

Het vergaderschema van het bestuur 2016


Contact

Stuur een mail naar bureau Brain
DNA