zoeken

Arbeidsmarkt

Werkgroep HRM

De archiefbranche staat op HRM-gebied voor een flinke uitdaging. Instellingen beconcurreren elkaar om schaarse expertise, kampen met een braindrain op de ‘oude' kennisgebieden als gevolg van vergrijzing en met een gebrek aan kennis en ervaring op de nieuwe kennisgebieden die zich aandienen. De grootste opgave is hoe we echt veranderingsgezind en veranderingscompetent worden in een branche die van oudsher behoudend is, maar die zich nu gesteld ziet voor een overweldigende dynamiek op alle fronten. De netwerksamenleving vraagt om ondernemerschap, innovatieve kracht en een open, leergierige en verbindende attitude.


De afgelopen 2 jaar heeft de werkgroep gewerkt aan een manifest, dat op de ALV van 28 november 2014 is gepresenteerd in de vorm van een trailer.


Leren leren is een manifest dat de verantwoordelijkheid voor de professionaliteit en toekomstbestendigheid van de archivaris bij de professional zelf legt. Elke archief-professional moet een visie ontwikkelen op zijn/haar eigen leerdoelen en de leervormen die hem/haar het beste passen. Werkgevers zullen dit moeten stimuleren en faciliteren. BRAIN geeft daartoe de eerste aanzet met de publicatie van dit manifest en de filmische impressie van de gevoerde gesprekken.


Overige onderzoeksresultaten


De branche verwacht de komende jaren, o.a. als gevolg van de vergrijzing, veel uitstroom: Onderzoek uitstroom 2009


'Wat Motiveert de Archivaris' . Samenvatting van de scriptie “Leeftijd-gerelateerd functieontwerp; een onderzoek naar de invloed van leeftijd op de voorkeuren voor functiekarakteristieken” – Andrieke Ollefers, augustus 2011.

De werkgroep HRM bestaat uit Sigfried Janzing (SA Midden-Holland, voorzitter, s.janzing@groenehartarchieven.nl) Ella Kok-Majewska (RA Rivierenland) en Bert de Vries (Historisch Centrum Overijssel) 


Contact

Stuur een mail naar bureau Brain
DNA