zoeken

Kwaliteitsmodel archiefinspectie: Fase 5

Evaluatie

Geheel in de geest van Deming’s PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) kent het procesmodel uiteraard een evaluatiestap. Het uitvoeren van een dergelijke evaluatie schiet er meestal bij in. Het belang ervan wordt vaak onderschat door alle belanghebbenden (opdrachtgevers, auditors, auditees, adviseurs etc.).


In de praktijk wordt de oplevering van de rapportage vaak gezien als het eindpunt, waarna weer andere taken wachten. Dat dit ten koste gaat van het lerende vermogen van alle betrokkenen, en daarmee van de kwaliteitsverbetering van onder andere de informatiehuishouding van de geauditeerde organisatie, moge duidelijk zijn. Zonder evaluatie is de kans dat een audit werkelijk verschil gaat maken, beperkt.


De geringe aandacht voor een grondige evaluatie wordt weerspiegeld in het aantal instrumenten dat beschikbaar is. De werkgroep kon er geen vinden. Daarom is een nieuwe tool ontwikkeld, die hopelijk een aanzet is tot grotere aandacht voor deze processtap en tot de ontwikkeling van meer instrumenten.


laatst bijgewerkt op 30 september 2013« terug naar kwaliteitsmodel archiefinspectie

Instrumenten 

5.1 Evaluatie (.xls)  Colofon

 

Creative Commons-Licentie

Dit werk valt onder een

Creative Commons

Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Unported-licentie.


Contact

Stuur een mail naar bureau Brain
DNA