zoeken

Kwaliteitsmodel archiefinspectie: Fase 6

Follow up

De laatste stap van het procesmodel is geen einde, maar juist het startpunt van de vervolgstappen. Het procesmodel is daarmee niet een structuur met een begin en een eind. Het is een cyclus waarvan het resultaat van één activiteit (in ons geval de audit) leidt tot het in gang zetten van andere activiteiten. Dit kunnen activiteiten van alle stakeholders bij de informatiehuishouding zijn. Uiteraard kunnen het ook nieuwe audits (of andere inspectieactiviteiten) zijn.Het inbouwen van deze processtap heeft als groot voordeel dat de verschillende activiteiten een samenhang krijgen. Dat biedt de basis voor het ontwikkelen van verbeterprogramma’s voor de informatiehuishouding in het algemeen, en bijvoorbeeld voor beleidsontwikkeling voor audits op de informatiehuishouding in het bijzonder. Door het toepassen van de follow-up ontstaat dus meer structuur, meer samenhang en wordt de effectiviteit van de uitgevoerde audit(-s) verhoogd.


Bij de werkgroep waren geen instrumenten bekend die ingezet kunnen worden in deze sleutelstap van het procesmodel. Daarom is een schema ontwikkeld dat eenvoudig toe te passen én aan te passen is.


laatst bijgewerkt op 25 september 2013.« terug naar kwaliteitsmodel archiefinspectie


Instrumenten

 

6.1 Overzicht follow-up (.xls)  Colofon  

 

Creative Commons-Licentie


Dit werk valt onder een

Creative Commons

Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Unported-licentie.


Contact

Stuur een mail naar bureau Brain
DNA