zoeken

Beheer

Archiefverordeningen en besluiten informatiebeheer
BRAIN beheert sinds september 2013 de modellen voor archiefverordeningen en besluiten informatiebeheer, die voorheen door LOPAI werden beheerd. Deze modellen zijn aangepast aan de laatste wet- en regelgeving, zowel op archiefwettelijk gebied als op het gebied van het nieuwe interbestuurlijk toezicht.


E-formulier archief-KPI's

Met behulp van het E-formulier Archief KPI’s kunnen de Kritische Prestatie Indicatoren gemakkelijk beantwoord worden. Het E-formulier wil een hulpmiddel zijn voor het beantwoorden van de KPI-vragen zoals vastgesteld door de VNG. De KPI’s hebben als doel om toezichtsinformatie te verschaffen aan de gemeenteraad. Gemeenten kunnen daarnaast de informatie die nodig is voor de toezichtindicatoren voor de Archiefwet 1995 uploaden via dit E-formulier op Waarstaatjegemeente.nl. Meer informatie en achtergronden over de archief KPI’s zijn te vinden op de website van VNG.

Het e-formulier Archief KPI’s is ontwikkeld door BRAIN en de meest recente versie (januari 2017) is hier te downloaden:

E-formulier archief-KPI's


Voor een overzicht van opmerkingen en wijzigingen op de vorige versie van het formulier zie hier:
Opmerkingen, wijzigingen en handleiding E-formulier archief-KPI’s 2016.


Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij Verbonden Partijen
Bij de vorming van Regionale Uitvoerings Diensten (RUD's) is de discussie over de te maken afspraken tussen de verbonden partijen weer actueel geworden. Daarom is samen met LOPAI op basis van een eerdere notitie over de RUD's een nieuwe notitie over Verbonden partijen gemaakt, waarbij ook weer een Model voor de archiefparagraaf van gemeenschappelijke regeling is opgenomen.


Notitie Verbonden Partijen

Notitie inrichting archiefbeheer & informatievoorziening RUD's


RODIN

Het Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer (RODIN) is een product van LOPAI: een handzaan overzicht van alle relevante wet- en regelgeving, normen en standaards voor digitaal informatiebeheer.


Contact

Stuur een mail naar bureau Brain
DNA