zoeken

Resultaten uitstroom onderzoek 2009

Begin oktober 2009 stuurde BRAIN 142 archiefinstellingen in Nederland een vragenlijst over de verwachte leeftijdsgebonden uitstroom van het personeel in de periode 2009-2015. 63 instellingen reageerden op deze oproep.


De resultaten van het onderzoek zijn na te lezen in een beknopt rapport; De Grijswaarde van de Archiefbranch. BRAIN stelt dit rapport graag beschikbaar aan alle archiefinstellingen in Nederland.


Samenvatting
Uit het onderzoek blijkt dat het vergrijzingsprobleem in de archiefsector overeen komt met de landelijke vergrijzingstrend; in de periode 2010-2015 zal circa 13 procent van de arbeidsmarktpopulatie van archiefinstellingen met (vervroegd) pensioen gaan. De verwachting is dat voor de periode na 2015 de uitstroom van medewerkers nog sterker wordt.


Het lijkt erop dat de uitstroom vooral te verwachten is in de lagere en middenregionen van de functieschalen. Om de arbeidsmarkt in de archiefbranche goed in kaart brengen, is het noodzakelijk de gegevens over de uitstroom te completeren met cijfers over de verwachte instroom in de sector.


BRAIN constateert dat er een gemeenschappelijk beeld nodig is over de toekomst van archiefdiensten en de bijbehorende functionarissen om te bepalen of er een personeelsprobleem op onze diensten afkomt.


Het onderzoek naar leeftijdsgebonden uitstroom zal herhaald worden in 2012, evenals in 2015 en 2018, met het oog op een verwachte hogere uitstroom in die periode. Met deze vervolgonderzoeken ontstaat een beter beeld van ontwikkelingen over een aantal jaren en kunnen trends in de arbeidsmarkt zichtbaar worden gemaakt.


Download het rapport De Grijswaarde van de archiefbranche.


Contact

Stuur een mail naar bureau Brain
DNA