zoeken

Archieven in cijfers

BRAIN ontwikkelt een landelijk model voor het verzamelen van gegevens over archiefinstellingen. BRAIN gaat in 2014 de enquête Archieven in cijfers bij archiefinstellingen uitzetten en een rapportage daarvan opmaken. Zo mogelijk wordt de enquete digitaal via de site van BRAIN via een inlogcode aangeboden. De cijfers geven een beeld van de omvang, stand van ontwikkeling, inspanningen en productie van archiefinstellingen en kunnen gebruikt worden voor Benchmark, interne en externe verantwoording, onderbouwing van beleid en verbetering van prestaties.
Contact

Stuur een mail naar bureau Brain
DNA