zoeken

Servicenormen Archieven

Dienstverlening van archiefbeherende instellingen moet voldoen aan een aantal minimumvereisten. Voor de verschillende vormen van dienstverlening zijn normen vastgesteld. Het handvest dienstverlening extern legt in acht servicenormen vast wat klanten van de dienstverlening van archieven kunnen verwachten.


De invoering van de Servicenormen in 2010 is een belangrijke stap naar een kwaliteitsregister. Door in de hele branche dezelfde Servicenormen te gebruiken, weten onze gebruikers precies wat zij van ons kunnen verwachten.

Download de Servicenormen Archieven, zoals vastgesteld op 1 november.

 


Contact

Stuur een mail naar bureau Brain
DNA