zoeken

Verslag Themadag Hybride Archivering

Maandag 4 april 2o11 vond in het Stadskantoor van Tilburg een themadag van WGA/Sectie Inspectie plaats over Hybride Archivering.


Zie het verslag van deze dag

Zie de presentielijst van deze dag


De themadag startte met een introductie op de probleemstelling van Hybride Archivering door Marius Janssen.


Zie introductie Marius JanssenDe 1e presentatie werd gehouden door Yvonne Berg en Karen van Marrewijk (Doxis). Aan de hand van een Case ‘’Gemeente Boekhoute” werd de door Doxis ontwikkelde guideline voor intergraal informatiemanagement ( MO₃) gepresenteerd en getoest als tool voor de archiefinspecteur.


Zie de presentatie van Doxis


De 2de presentatie werd gegeven door Willem Broekhuis, Hoofd DIV bij het Erasmus MC. Hoe heeft het Erasmus MC de evolutie van een papieren naar een digitaal personeelsdossier voor elkaar gekregen, wat was de aanleiding en welke aanpak hebben ze gehanteerd. Welke aspecten en bevoegdheden kwamen hierbij kijken.


Zie de presentatie van Willem Broekhuis


De 3e presentatie, na de lunch,werd gehouden door Theo Kremer, Senior Medewerker Concerndiensten Stadsarchief Amsterdam. Hij gaf een presentatie gegeven over de overbrenging archieven van rechtsvoorgangers van Waternet.


Zie de presentatie van Theo Kremer

Zie de Mindmap van Theo Kremer


De 4e en afsluitende presentatie werd verzorgd door Lolke Folkertsma, Archiefinspecteur Overijssel. Van analoog naar digitaal bij de provincie Overijssel. De provincie werkt reeds digitaal sinds 2006 met daarnaast nog de analoge archivering. Inmiddels is er een goedgekeurd handboek substititie en vanaf 1 maart 2011 gaat de provincie Overijssel formeel over op digitale archivering. De stukken zullen na scanning nog 3 maanden analoog worden bewaard.Zie de presentatie van Lolke Folkertsma


De dag werd afgesloten met het vervolg van de agenda, waaronder de aansluiting van WGA onder BRAIN en algemene mededelingen.
Contact

Stuur een mail naar bureau Brain
DNA