zoeken

Kwaliteitsmodel archiefinspectie: Fase 2

Vooronderzoek

Na de planvorming kan de eerste stap van de audit worden uitgevoerd: het vooronderzoek. De invulling van deze fase is afhankelijk van de specifieke context van de audit: de omvang van het object, de grootte en de cultuur van de organisatie, de beschikbare middelen en tijd, de evt. voorgeschiedenis, de opdrachtgever etc etc.


Er zijn zeker twee onderdelen die in deze stap aanwezig zullen zijn.

Het eerste is een grondig onderzoek naar de voorgeschiedenis. Het gaat dan bijvoorbeeld om het opdiepen en bestuderen van eerdere inspectierapporten, beleidsstukken, besluiten e.d. Hier kunnen ook gesprekken plaatsvinden met de stakeholders om die voorgeschiedenis te reconstrueren.


Het tweede onderdeel bestaat uit het samenstellen van een referentiekader. Dit kader is gebaseerd op het plan van aanpak én op de uitkomsten van het onderzoek naar de voorgeschiedenis. Het referentiekader bevat alle criteria waarop tijdens deze audit getoetst zal worden. Het dient afgestemd te worden met de opdrachtgever.

De omvang, de breedte en de diepte van het referentiekader zijn volkomen afhankelijk van de scope van de audit. Uiteraard is er een keur aan standaarden, richtlijnen en referentiekaders die als basis kunnen dienen.Hier worden twee voorbeelden gegeven: een kader dat meer in de breedte gaat en gebruik maakt van de INK-structuur, en een kader dat meer in de diepte gaat en procesgericht is.


laatst bijgewerkt op 30 september 2013« terug naar kwaliteitsmodel archiefinspectieInstrumenten 

2.1 Ingevuld model (.xls)  Colofon

2.2 Generiek model (.pdf) Colofon

 

 

Creative Commons-Licentie

Dit werk valt onder een

Creative Commons

Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Unported-licentie.


Contact

Stuur een mail naar bureau Brain
DNA