zoeken

Kwaliteitsmodel archiefinspectie: Fase 3


Veldwerk

Deze in het procesmodel bevat de feitelijke uitvoering van de audit. Het is daarom niet verwonderlijk dat de meeste beschikbare instrumenten in deze fase te vinden zijn. Inspecteurs zijn vaak in deze fase het meest actief. Bovendien kan de uitvoering erg uiteenlopend van aard zijn. Variabelen zijn hierin: de breedte, diepte en omvang avn het onderzoek, de afspraken met de opdrachtgever, de beschikbare tijd en middelen.


Het procesmodel bevat voor deze stap een groot en gevarieerd aantal instrumenten. Het zijn vragenlijsten, checklists, invulformulieren en quickscans. Het zijn deels producten die eigenstandig ontwikkeld zijn en het zijn deels producten die een meer praktische nadere uitwerking zijn van (algemene) referentiekaders en verantwoordingsinstrumenten, bijvoorbeeld RODIN en Kritische Prestatie Indicatoren (KPI).


laatst bijgewerkt op 30 september 2013

« terug naar kwaliteitsmodel archiefinspectieInstrumenten 

3.1 Archiefruimte (.doc)                Colofon

3.2 Bouw bewaarplaats (.doc)      Colofon

3.3 Quickscan proces (.xls)           Colofon

3.4 Vragen KPI (.xlsx)                    Colofon

3.5 Interviewvragen (.doc)            Colofon

3.6 Check rechtmatigheid (.xls)   Colofon

3.7 Vragen per doelgroep (.doc)   Colofon

3.8 Quickscan (.doc)                       Colofon

3.9 Diagnose quickscan (.pdf)      Colofon

3.10 Metadata acties (.xls)             Colofon

3.11 Archivistische acties (.xls)     Colofon

3.12 RODIN vragen (.xls)               Colofon

3.13 Zelfevaluatie baseline (.xls)   Colofon

3.14 Monitor info huish. (.xls)       Colofon

3.15 Check aanwas (.xls)                 Colofon

3.16 Check bewaarplaats (.doc)    Colofon

3.17 Check ruimte (.doc)                Colofon

3.18 Vragen infobeheer (.doc)       Colofon

 

 

 

Creative Commons-Licentie

Dit werk valt onder een

Creative Commons

Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Unported-licentie.


Contact

Stuur een mail naar bureau Brain
DNA