zoeken

Collectieve promotie

Het archief is voor grote delen van cultuur- en geschiedenisminnend Nederland nog altijd een onbekende grootheid. Daarom is voor BRAIN collectieve promotie een belangrijk speerpunt.


Ons DNA

BRAIN ontwikkelde een promotiestrategie voor de collectieve merknaam DNA (De Nederlandse Archieven). Daarvoor is een toolkit met huisstijlitems beschikbaar. Ook beheert BRAIN de website OnsDNA.nl, als startpunt voor (beginnende) onderzoekers. De leden van BRAIN kunnen daar nieuwsberichten, agenda-items, onderzoekstips en andere weetjes op kwijt. Aanleveren van nieuws via info@onsdna.nl.


Stuk van het jaar
Gekoppeld aan de Maand van de Geschiedenis, onder de vlag van DNA en ondersteund vanuit OnsDNA.nl organiseren we in 2014 een collectief publieksevenement met als titel Stuk van het jaar. Lokaal organiseren archiefinstellingen onder hun eigen publiek voorrondes om te komen tot de verkiezing van het mooiste archiefstuk dat de instelling in huis heeft. Alle mooiste stukken worden in een online tentoonstelling op OnsDNA.nl gepresenteerd. De bezoekers van OnsDNA.nl kiezen daaruit het Stuk van het jaar. De uitslag volgt in de Maand van de Geschiedenis en krijgt in dat kader ruime aandacht van pers en publiek.

De projectgroep Collectieve promotie  zoekt dringend versterking


Contact

Stuur een mail naar bureau Brain
DNA