zoeken

Sectie Archieftoezicht

Een belangrijke functie van de sectie Archieftoezicht is kennisdeling en -uitwisseling zijn op het snijvlak van archieven en DIV. Daartoe organiseert de sectie twee maal per jaar een bijeenkomst voor alle inspecteurs.


Instrumenten en informatiebeheer
De sectie Inspectie van BRAIN is (mede)ontwikkelaar en beheerder van diverse instrumenten voor archieftoezicht en informatiebeheer. Hier vindt u onder andere het E-formulier Archief KPI’s en actuele modellen voor nieuwe Archiefverordeningen en modellen Besluit Informatiebeheer.


Advies Positionering Archieftoezicht

BRAIN heeft in 2013 een werkgroep Positionering opgericht met als vraag: “op welke wijze past de inspectiefunctie van de gemeentearchivaris in de interne governancestructuur van de gemeente en wat betekent dit voor de toekomstige inrichting van deze functie?” Dit heeft geresulteerd in het advies-rapport Op dezelfde lijn verder?


Kwaliteitsmodel archiefinspectie

Het Kwaliteitsmodel Archiefinspectie is vanaf september 2011 ontwikkeld. Het maakt gebruik van een procesmodel dat gebaseerd is op de uitgangspunten van operational auditing. Het bestaat uit zes fasen.

Laatst bijgewerkt: 30 sept. 2013


Brochure Commissie Bouwzaken


Themabijeenkomsten
De sectie Inspectie organiseert twee keer per jaar (1e maandag van april en oktober) een bijeenkomst voor toezichthouders in het archiefwezen.

De kerngroep van de sectie Inspectie bestaat uit: Puck Huitsing (NIOD, voorzitter), Peter Diebels (inspectie Provincie Zuid-Holland), , Arnoud Glaudemans (SA Gooi en Vechtstreek) en Jeanine Nolen (SA Rijnlands-Midden). Daarnaast zijn er diverse werkgroepen actief.

 


Contact

Stuur een mail naar bureau Brain
DNA